Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse - Om praksis vedrørende betingelser

01. august 2007

Ankenævnet har i 2007 for første gang behandlet sager om betingelser for at kræve udtrædelsesgodtgørelse og vurdere de konkrete varmeværkers økonomi med henblik på at afgøre, om de økonomiske forhold berettigede værket til at kræve udtrædelsesgodtgørelse.

Gå til Varmeselskab kunne ikke dokumentere kundeforholdet

09. juli 2007

Kundeforhold - Krav om betaling af forbrug mod en forbruger, der ikke har tilmeldt sig som kunde i en lejebolig

Gå til Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

18. december 2006

Fast afgift - Opkrævning af fast afgift for ubeboet areal - Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

Gå til Kontrakt - Betaling af fast afgift i opsigelsesperioden

18. december 2006

Fast afgift - Opkrævning af fast afgift for ubeboet areal - Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

Gå til Kundeforhold - Tidspunktet for ophør af lejers direkte kundeforhold og udlejers indtræden i et kundeforhold

18. december 2006

En lejers fraflytning skulle undersøges nærmere, førend varmeværket kunne afslutte kuneforholdet med lejeren og lade ejer indtræde i kundeforforholdet