Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Klage over rykkergebyr

21. april 2010

Sagen drejer sig om en regningsklage, rykkergebyrer og manglende modtagelse af første regning.

Gå til Indsigelse om at tarifomlægning også skal anvendes bagudrettet

21. april 2010

Sagen omhandler en indsigelse hvor en efterfølgende tarifomlægning efter Energitilsynets pålæg også skal anvendes bagudrettet på klagers flytteopgørelse.

Gå til Manglende efterregulering af forbrug

20. april 2010

Sagen omhandler en regningsklage hvor indsigelsen gik på, at der var målerfejl, samt manglende efterregulering af forbrug i en periode på 8 år.

Gå til Indsigelse om at målt forbrug ikke svarer til faktisk forbrug

07. juli 2009

Sagen drejer sig om en regningsklage, hvor indsigelsen gik på, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug.

Gå til Ugyldigt krav om betaling for et mindsteforbrug

07. juli 2009

Sagen omhandler en regningsklage med et ugyldigt krav om betaling for et mindsteforbrug, samt tilpasning af aconto betalinger.

Gå til Særaftale vedrørende overetage

10. marts 2009

Sagen drejer sig om en særaftale og fritagelse for betaling af fast afgift på overetage. Herudover behandles spørgsmålene om ensidig ændring af kontraktvilkår og passende varsel.

Gå til Udlejningsejendom med 9 lejemål

24. februar 2009

Sagen drejer sig om kompetence og aftaleforhold. Herudover behandles et konkret tilfælde hvor en udlejnings­ejendom havde 9 lejemål, og hvor samtlige varme­målere var placeret i én lejlighed.  Varmevær­kets adgang til installationer i lejlighe­den med målerne undersøges også. 

Gå til Bristede forudsætninger

24. februar 2009

Sagen omhandler opsigelse af aftaler og bristede forudsætninger. Herudover behandles også manglende accept af ophævelse af varmekontrakt, da forudsætningerne om brugbart varmeanlæg for ejendommens tilslutning ikke er til stede.

Gå til 20-årige uopsigelige forbrugeraftaler om fjernvarmelevering

19. december 2008

Sagen omhandler 20-årige uopsigelige for­bru­ger­aftaler om fjernvarmelevering og æn­drin­ger af varmeselskabets almindelige le­ve­rings­bestemmelser.

Gå til Ændret varmetabsberegning medførte ændring af størrelsen af betaling af fast afgift

01. juli 2008

Sagen drejer sig om et afslag på tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift efter ændringen af den samlede tilslutningsværdi.