Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Udtrædelsesgodtgørelse & forblivelsespligt

21. september 2011

Misligholdelse af kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt.

Påstand om eventuel målerfejl

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Indsigelse mod målt forbrug ▪ Påstand om eventuel målerfejl.

Forkert monteret måler

20. juni 2011

Regningsklage ▪ Nyopsat måler monteret forkert ved opsætningen ▪ Tvist om det reelle grundlag for beregning af forbruger.

Oplysningspligt

09. februar 2011

Aftaleindgåelse ▪ Prisoplysning ▪ Priser er opgivet eksklusive moms ▪ Oplysningspligt ▪ Markedsføringslovens § 15.

Klage over tidspunktet for ophør af kundeforhold

12. november 2010

Sagen omhandler en regningsklage og tidspunktet for ophør af kundeforholdet, samt klage over opkrævning af for højt forbrug.

Klage over fremløbstemperatur

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om fremløbstemperatur og fremadrettet forholdsmæssigt afslag i prisen.

Tilbagebetaling af effektbidrag

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om tilbagebetaling af effektbidrag, og ændring af beregningsgrundlag for effektbidraget.

Refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr

24. juni 2010

Sagen omhandler en regningsklage med et stort forbrug af fjernvarme, som følge af en defekt varmeveksler. Yderligere behandles spørgsmålet om refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr.

Klage over rykkergebyr

21. april 2010

Sagen drejer sig om en regningsklage, rykkergebyrer og manglende modtagelse af første regning.

Indsigelse om at tarifomlægning også skal anvendes bagudrettet

21. april 2010

Sagen omhandler en indsigelse hvor en efterfølgende tarifomlægning efter Energitilsynets pålæg også skal anvendes bagudrettet på klagers flytteopgørelse.