Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Betingelser for udtrædelsesgodtgørelse

22. december 2011

Vedtægter ▪ Leveringsbestemmelser ▪ Betin­gelser for pligt til at betale udtrædelsesgodt­gørelse.

Gå til Udskiftning af varmemåler

18. oktober 2011

Regningsklage ▪ Klage over krav for et højt forbrug, opgjort i forbindelse med udskiftning af varmemåler.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse & forblivelsespligt

21. september 2011

Misligholdelse af kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt.

Gå til Påstand om eventuel målerfejl

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Indsigelse mod målt forbrug ▪ Påstand om eventuel målerfejl.

Gå til Forkert monteret måler

20. juni 2011

Regningsklage ▪ Nyopsat måler monteret forkert ved opsætningen ▪ Tvist om det reelle grundlag for beregning af forbruger.

Gå til Oplysningspligt

09. februar 2011

Aftaleindgåelse ▪ Prisoplysning ▪ Priser er opgivet eksklusive moms ▪ Oplysningspligt ▪ Markedsføringslovens § 15.

Gå til Klage over tidspunktet for ophør af kundeforhold

12. november 2010

Sagen omhandler en regningsklage og tidspunktet for ophør af kundeforholdet, samt klage over opkrævning af for højt forbrug.

Gå til Klage over fremløbstemperatur

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om fremløbstemperatur og fremadrettet forholdsmæssigt afslag i prisen.

Gå til Tilbagebetaling af effektbidrag

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om tilbagebetaling af effektbidrag, og ændring af beregningsgrundlag for effektbidraget.

Gå til Refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr

24. juni 2010

Sagen omhandler en regningsklage med et stort forbrug af fjernvarme, som følge af en defekt varmeveksler. Yderligere behandles spørgsmålet om refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr.