Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Mistanke til kommunalt udgravningsarbejde

01. juli 2008

Sagen omhandlede en varmesag, hvor et ældre ægtepar hørte mislyde i radiatorerne, som om der løb for meget vand igennem. Herudover var forbruget 3 gange større end normalt.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse - Om praksis vedrørende betingelser

01. august 2007

Ankenævnet har i 2007 for første gang behandlet sager om betingelser for at kræve udtrædelsesgodtgørelse og vurdere de konkrete varmeværkers økonomi med henblik på at afgøre, om de økonomiske forhold berettigede værket til at kræve udtrædelsesgodtgørelse.

Gå til Varmeselskab kunne ikke dokumentere kundeforholdet

09. juli 2007

Kundeforhold - Krav om betaling af forbrug mod en forbruger, der ikke har tilmeldt sig som kunde i en lejebolig

Gå til Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

18. december 2006

Fast afgift - Opkrævning af fast afgift for ubeboet areal - Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

Gå til Kontrakt - Betaling af fast afgift i opsigelsesperioden

18. december 2006

Fast afgift - Opkrævning af fast afgift for ubeboet areal - Manglende anmeldelse af ændret beregningsprincip

Gå til Kundeforhold - Tidspunktet for ophør af lejers direkte kundeforhold og udlejers indtræden i et kundeforhold

18. december 2006

En lejers fraflytning skulle undersøges nærmere, førend varmeværket kunne afslutte kuneforholdet med lejeren og lade ejer indtræde i kundeforforholdet

Gå til Betaling for afskaering af bygasstik

05. oktober 2006

Indsigelse mod kundeforhold - Ejerforening skulle betale for afskæring af ejendommens bygasstik

Gå til Fejl på batteri i varmemåler

05. oktober 2006

Batterifejl på varmemåler - Indsigelse mod opgørelse af korrigeret forbrug - Varmeforsyningen havde ikke løftet bevisbyrdfen for et merforbrug

Gå til Ændring af kvadratmeterangivelse - Konkret aftalte antal kvadratmeter kunne kun ændres med opsigelsesvarsel

05. oktober 2006

Fejlagtig angivelse af kvadratmeter i overenskomst fra 1997 om levering af fjernvarme - Ændring skulle varsles med opsigelsesvarsel på 18 måneder

Gå til Tilslutning - Betaling for stikledning

05. oktober 2006

Betaling for stikledning til etablering af fjernvarmeforsyning - Forsyningen havde etableret forsyningsledning tidligere

Gå til Takstforhoejelse for tilslutningsbidrag

04. oktober 2006

Takstforhøjelse skete efter påstået mundtligt tilbud

Gå til Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet ventil

19. maj 2006

Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet venti

Gå til Kompetence - Nedlæggelse af beboelsesejendom - Vilkår for udtræden

05. april 2006

Kompetence - Et boligselskab var ikke en forbruger efter vedtægterne

Gå til Flytteregning • Forældelse og passivitet af betalingskrav og størrelse af varmeregning

05. april 2006

Flytteafregning - Krav om efterbetaling afvist på grund af retsfortabende passivitet