Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Andelshaver status eller ej ?

23. oktober 2012

Er en køber af en ejendom andelshaver i et varmeværk, når andelsselskabets vedtægter ikke er tinglyst?

Gå til Betaling for vandspild samt arbejdsløn

03. oktober 2012

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn.

Gå til Andelshaverstatus - Udtrædelsesgodtgørelse

01. oktober 2012

Andelshaverstatus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Opsigelsesvarslet længde.

Gå til Indsigelse mod at betale stikledningsbidrag

13. juli 2012

Kompetence - erhvervsklage ▪ Til­slutnings­pligt ▪ Indsigelse mod at betale stikledningsbidrag for fysisk tilslutning til fjernvarmenettet – Ejendommene skal ikke aftage fjernvarme – Kombineret erhvervs- og beboelsesejendomme.

Gå til Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift

13. juli 2012

Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift.

Gå til Vandskade - Krav om erstatning for følgeskader

05. marts 2012

Frostsprængninger på hovedventiler ▪ Vandskade ▪ Krav om erstatning for følgeskader.

Gå til Fraflytning

02. marts 2012

Regningsklage ▪ Fraflytning ▪ Hæftelse

Gå til Retsfortabende passivitet

02. marts 2012

Effektbidrag ▪ Retsfortabende passivitet ▪ Forældelse.

Gå til Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri

22. december 2011

Leveringsforhold ▪ Forudsætninger ▪ Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri ▪ Betaling af fast afgift i perioden uden beboelsesejendom på matriklen.

Gå til Indsigelse mod opgjort varmeforbrug

22. december 2011

Regningsklage ▪ Indsigelse mod opgjort varmeforbrug ▪ Måler undersøgt på akkrediteret værksted og fundet fejlfri.