Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Afgørelse i E.ON-sagen om udtrædelsesgodtgørelse

02. september 2013

Principiel sag: E.ON Varme Danmark ApS kan kræve udtrædelsesgodtgørelse ▪ Andel af "anlægsgæld" fra E.ON Produktion A/S kan ikke medregnes om udtrædelsesgodtgørelse

Forbruger fritaget for at betale for fraskæring af gasstik

28. juni 2013

Fraskæring af bygasstik ▪ Varsling ▪ Kommunikationsfejl ▪ Spørgsmål om der foreligger aftale om at foretage fraskæringsarbejdet.

Hvilket boligareal skulle danne grundlag for beregning af fast afgift - Uklare leveringsbestemmelser

14. maj 2013

Leveringsbestemmelser – Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift – Opmålte og BBR-registrerede kvadratmetre boligareal – Krav om fritagelse for fast afgift i rum, der ikke opvarmes med fjernvarme

Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn [GENOPTAGELSE]

11. marts 2013

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn

Fast afgift for et nedbrændt hus

11. marts 2013

Fast afgift ▪ Udtrædelse ▪ Klage over betaling af fast afgift ▪ Nedbrændt hus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt

Bygasselskabet fordelte i strid med egne bestemmelser omkostningerne mellem 2 husejere

18. januar 2013

Fraskæring af bygasstikledning ▪ Gasstikledningen forsyner to ejendomme

Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynet

28. november 2012

Regningsklage ▪ Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register ▪ Krav om tilbagebetaling ▪ Forældelse

Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse

28. november 2012

Kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af leveringsaftalen.

Andelshaver status eller ej ?

23. oktober 2012

Er en køber af en ejendom andelshaver i et varmeværk, når andelsselskabets vedtægter ikke er tinglyst?

Betaling for vandspild samt arbejdsløn

03. oktober 2012

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn.