Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Forbruger fritaget for at betale for fraskæring af gasstik

28. juni 2013

Fraskæring af bygasstik ▪ Varsling ▪ Kommunikationsfejl ▪ Spørgsmål om der foreligger aftale om at foretage fraskæringsarbejdet.

Hvilket boligareal skulle danne grundlag for beregning af fast afgift - Uklare leveringsbestemmelser

14. maj 2013

Leveringsbestemmelser – Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift – Opmålte og BBR-registrerede kvadratmetre boligareal – Krav om fritagelse for fast afgift i rum, der ikke opvarmes med fjernvarme

Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn [GENOPTAGELSE]

11. marts 2013

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn

Fast afgift for et nedbrændt hus

11. marts 2013

Fast afgift ▪ Udtrædelse ▪ Klage over betaling af fast afgift ▪ Nedbrændt hus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt

Bygasselskabet fordelte i strid med egne bestemmelser omkostningerne mellem 2 husejere

18. januar 2013

Fraskæring af bygasstikledning ▪ Gasstikledningen forsyner to ejendomme

Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynet

28. november 2012

Regningsklage ▪ Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register ▪ Krav om tilbagebetaling ▪ Forældelse

Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse

28. november 2012

Kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af leveringsaftalen.

Andelshaver status eller ej ?

23. oktober 2012

Er en køber af en ejendom andelshaver i et varmeværk, når andelsselskabets vedtægter ikke er tinglyst?

Betaling for vandspild samt arbejdsløn

03. oktober 2012

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn.

Andelshaverstatus - Udtrædelsesgodtgørelse

01. oktober 2012

Andelshaverstatus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Opsigelsesvarslet længde.