Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Betingelser for udtrædelsesgodtgørelse

22. december 2011

Vedtægter ▪ Leveringsbestemmelser ▪ Betin­gelser for pligt til at betale udtrædelsesgodt­gørelse.

Gå til Udskiftning af varmemåler

18. oktober 2011

Regningsklage ▪ Klage over krav for et højt forbrug, opgjort i forbindelse med udskiftning af varmemåler.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse & forblivelsespligt

21. september 2011

Misligholdelse af kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt.

Gå til Påstand om eventuel målerfejl

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Indsigelse mod målt forbrug ▪ Påstand om eventuel målerfejl.

Gå til Forkert monteret måler

20. juni 2011

Regningsklage ▪ Nyopsat måler monteret forkert ved opsætningen ▪ Tvist om det reelle grundlag for beregning af forbruger.

Gå til Oplysningspligt

09. februar 2011

Aftaleindgåelse ▪ Prisoplysning ▪ Priser er opgivet eksklusive moms ▪ Oplysningspligt ▪ Markedsføringslovens § 15.

Gå til Klage over tidspunktet for ophør af kundeforhold

12. november 2010

Sagen omhandler en regningsklage og tidspunktet for ophør af kundeforholdet, samt klage over opkrævning af for højt forbrug.

Gå til Klage over fremløbstemperatur

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om fremløbstemperatur og fremadrettet forholdsmæssigt afslag i prisen.

Gå til Tilbagebetaling af effektbidrag

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om tilbagebetaling af effektbidrag, og ændring af beregningsgrundlag for effektbidraget.

Gå til Refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr

24. juni 2010

Sagen omhandler en regningsklage med et stort forbrug af fjernvarme, som følge af en defekt varmeveksler. Yderligere behandles spørgsmålet om refusion mod betaling af produktionsomkostninger og administrationsgebyr.

Gå til Klage over rykkergebyr

21. april 2010

Sagen drejer sig om en regningsklage, rykkergebyrer og manglende modtagelse af første regning.

Gå til Indsigelse om at tarifomlægning også skal anvendes bagudrettet

21. april 2010

Sagen omhandler en indsigelse hvor en efterfølgende tarifomlægning efter Energitilsynets pålæg også skal anvendes bagudrettet på klagers flytteopgørelse.

Gå til Manglende efterregulering af forbrug

20. april 2010

Sagen omhandler en regningsklage hvor indsigelsen gik på, at der var målerfejl, samt manglende efterregulering af forbrug i en periode på 8 år.

Gå til Indsigelse om at målt forbrug ikke svarer til faktisk forbrug

07. juli 2009

Sagen drejer sig om en regningsklage, hvor indsigelsen gik på, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug.

Gå til Ugyldigt krav om betaling for et mindsteforbrug

07. juli 2009

Sagen omhandler en regningsklage med et ugyldigt krav om betaling for et mindsteforbrug, samt tilpasning af aconto betalinger.

Gå til Særaftale vedrørende overetage

10. marts 2009

Sagen drejer sig om en særaftale og fritagelse for betaling af fast afgift på overetage. Herudover behandles spørgsmålene om ensidig ændring af kontraktvilkår og passende varsel.

Gå til Udlejningsejendom med 9 lejemål

24. februar 2009

Sagen drejer sig om kompetence og aftaleforhold. Herudover behandles et konkret tilfælde hvor en udlejnings­ejendom havde 9 lejemål, og hvor samtlige varme­målere var placeret i én lejlighed.  Varmevær­kets adgang til installationer i lejlighe­den med målerne undersøges også. 

Gå til Bristede forudsætninger

24. februar 2009

Sagen omhandler opsigelse af aftaler og bristede forudsætninger. Herudover behandles også manglende accept af ophævelse af varmekontrakt, da forudsætningerne om brugbart varmeanlæg for ejendommens tilslutning ikke er til stede.

Gå til 20-årige uopsigelige forbrugeraftaler om fjernvarmelevering

19. december 2008

Sagen omhandler 20-årige uopsigelige for­bru­ger­aftaler om fjernvarmelevering og æn­drin­ger af varmeselskabets almindelige le­ve­rings­bestemmelser.

Gå til Ændret varmetabsberegning medførte ændring af størrelsen af betaling af fast afgift

01. juli 2008

Sagen drejer sig om et afslag på tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift efter ændringen af den samlede tilslutningsværdi.