Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Vilkår for opsigelse af kundeforhold

24. juni 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af kundeforhold ▪ Fast afgift i opsigelsesperiode ▪ Omkostninger i forbindelse med opgravning og afpropning ▪ Opsigelsesvarsel.

Gå til Tilbud om fremtidig levering af fjernvarme

19. januar 2015

Prisoverslag ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Omkostninger for tilslutning af fjernvarme ▪ Omkostninger for genetablering af tidligere varmeinstallation.

Gå til Radiatorafgift

17. november 2014

Aftaleforhold ▪ Radiatorafgift til varmeværk tinglyst servitutstiftende på ejendommen ▪ Kreditaftale ▪ Trepartsforhold ▪ Godtroende erhverver

Gå til Dispensation fra forblivelsespligt

17. november 2014

Dispensation fra forblivelsespligt ▪ Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ▪ Opkrævning af fast afgift.

Gå til Vedligeholdelse af fjernvarmerør

17. november 2014

Erstatning i eller uden for kontrakt ▪ Betaling af selvrisiko ved udbedring af vandskade ▪ Vedligeholdelse af fjernvarmerør ▪ Utæt kobling på varmerør ▪ Vandskade ▪ Forsikringssag.

Gå til Betaling af tilslutningsafgift

13. oktober 2014

Betaling af tilslutningsafgift ▪ Eksisterende stikledning opdaget ved gravning ▪ Ond-tro-vurdering.

Gå til Muligt brud på stikledning under haveanlæg

13. oktober 2014

Muligt brud på stikledning ▪ Eventuelt behov for undersøgelse af forsyningsrøret ▪ Gravearbejde ved reparation af stikledning ▪ Muligt oprettelse af omfattende haveanlæg efter gravearbejde ▪ Eventuel overtrædelse af leveringsbestemmelser.

Gå til For sent anmeldte priser til Energitilsynet, krav om tilbagebetaling

13. oktober 2014

Regningsklage ▪ Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register ▪ Krav om tilbagebetaling ▪ Forældelse.

Gå til Leveringsbestemmelser ▪ Klage over for meget betalt fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift ▪ Opmålte og BBR-registrerede kvadratmetre bolig-areal.

26. februar 2014

Sagen vedrører det areal, der er anvendt til beregning af fast afgift. Afgørelsen indeholder også en vurdering af, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan opkræves en særlig kældertarif.

Gå til Kompetence, erhvervsklage. Klage over rykkergebyrer og "salærer".

24. januar 2014

Sagen vedrører en klage over opkrævning af et beløb, som på regningen fremgik som "salær". Forbrugeren gjorde gældende, at værket ikke var berettiget til at opkræve et sådant "salær". Værket gjorde imidlertid gældende, at der blot var tale om rykkergebyrer, og at beløbet derfor var opkrævet med rette pga. for sen betaling.