Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Betingelser ikke opfyldt ▪ Fritagelse for betaling

22. januar 2014

Sagen drejer sig om hvorvidt betingelser for at kræve udtrædelsesgodtgørelse er til stede.

Gå til Tab af spædevand i forbindelse med rørbrud

03. oktober 2013

Erstatning i kontrakt ▪ Hæftelse for tabt spædevand som følge af vandskade.

Gå til Afgørelse i E.ON-sagen om udtrædelsesgodtgørelse

02. september 2013

Principiel sag: E.ON Varme Danmark ApS kan kræve udtrædelsesgodtgørelse ▪ Andel af "anlægsgæld" fra E.ON Produktion A/S kan ikke medregnes om udtrædelsesgodtgørelse

Gå til Forbruger fritaget for at betale for fraskæring af gasstik

28. juni 2013

Fraskæring af bygasstik ▪ Varsling ▪ Kommunikationsfejl ▪ Spørgsmål om der foreligger aftale om at foretage fraskæringsarbejdet.

Gå til Hvilket boligareal skulle danne grundlag for beregning af fast afgift - Uklare leveringsbestemmelser

14. maj 2013

Leveringsbestemmelser – Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift – Opmålte og BBR-registrerede kvadratmetre boligareal – Krav om fritagelse for fast afgift i rum, der ikke opvarmes med fjernvarme

Gå til Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn [GENOPTAGELSE]

11. marts 2013

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn

Gå til Fast afgift for et nedbrændt hus

11. marts 2013

Fast afgift ▪ Udtrædelse ▪ Klage over betaling af fast afgift ▪ Nedbrændt hus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt

Gå til Bygasselskabet fordelte i strid med egne bestemmelser omkostningerne mellem 2 husejere

18. januar 2013

Fraskæring af bygasstikledning ▪ Gasstikledningen forsyner to ejendomme

Gå til Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynet

28. november 2012

Regningsklage ▪ Manglende eller for sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register ▪ Krav om tilbagebetaling ▪ Forældelse

Gå til Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse

28. november 2012

Kontrakt ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Klage over opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af leveringsaftalen.

Gå til Andelshaver status eller ej ?

23. oktober 2012

Er en køber af en ejendom andelshaver i et varmeværk, når andelsselskabets vedtægter ikke er tinglyst?

Gå til Betaling for vandspild samt arbejdsløn

03. oktober 2012

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn.

Gå til Andelshaverstatus - Udtrædelsesgodtgørelse

01. oktober 2012

Andelshaverstatus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Opsigelsesvarslet længde.

Gå til Indsigelse mod at betale stikledningsbidrag

13. juli 2012

Kompetence - erhvervsklage ▪ Til­slutnings­pligt ▪ Indsigelse mod at betale stikledningsbidrag for fysisk tilslutning til fjernvarmenettet – Ejendommene skal ikke aftage fjernvarme – Kombineret erhvervs- og beboelsesejendomme.

Gå til Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift

13. juli 2012

Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift.

Gå til Vandskade - Krav om erstatning for følgeskader

05. marts 2012

Frostsprængninger på hovedventiler ▪ Vandskade ▪ Krav om erstatning for følgeskader.

Gå til Fraflytning

02. marts 2012

Regningsklage ▪ Fraflytning ▪ Hæftelse

Gå til Retsfortabende passivitet

02. marts 2012

Effektbidrag ▪ Retsfortabende passivitet ▪ Forældelse.

Gå til Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri

22. december 2011

Leveringsforhold ▪ Forudsætninger ▪ Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri ▪ Betaling af fast afgift i perioden uden beboelsesejendom på matriklen.

Gå til Indsigelse mod opgjort varmeforbrug

22. december 2011

Regningsklage ▪ Indsigelse mod opgjort varmeforbrug ▪ Måler undersøgt på akkrediteret værksted og fundet fejlfri.