Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Udgifter til service på fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen

31. juli 2018

Erstatning for udgifter til VVS arbejde efter lukning af fjernvarme

Klage over etablering af stikledning

16. april 2018

Højt tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning til nybyggeri.

Forbruger fritages for højt varmeforbrug på trods af godkendt målerundersøgelse

03. maj 2017

Regningsklage • Højt registreret forbrug • Huset har været under renovation • Målerundersøgelse foretaget • Måler ikke fundet defekt • Periodisk fejl.

Afslag på refusion bl.a. grundet flere henvendelser til forbruger uden reaktion

19. september 2016

Regningsklage ▪ Defekt ventil på intern varmeinstallation ▪ Krav om refusion

Rådgivningsansvar overfor bofællesskab i forbindelse med overgang fra naturgas til fjernvarme

01. juni 2016

Kompetence ▪ Mangelsindsigelse ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Vildledende oplysninger besparelse ved overgang fra naturgas til fjernvarme ▪ Nedslag i prisen svarende til den lovede besparelse på 10 %.

Udskiftning af varmeveksler

27. maj 2016

Udskiftning af varmeveksler (varmeunit) ▪ Klage over afslag på energisparetilskud ▪ Ansøgningsprocedure ▪ Erstatningskrav for ansats fejlinformation om proceduren.

Afbrydelse af varmeforsyningen

01. juli 2015

Varsling af og afbrydelse af varmeforsyning ▪ Krav om genoptagelse af forsyningen uden betaling af omkostninger til afbrydelse på 11.949,47 kr. og depositum.

Vilkår for opsigelse af kundeforhold

24. juni 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af kundeforhold ▪ Fast afgift i opsigelsesperiode ▪ Omkostninger i forbindelse med opgravning og afpropning ▪ Opsigelsesvarsel.

Tilbud om fremtidig levering af fjernvarme

19. januar 2015

Prisoverslag ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Omkostninger for tilslutning af fjernvarme ▪ Omkostninger for genetablering af tidligere varmeinstallation.

Radiatorafgift

17. november 2014

Aftaleforhold ▪ Radiatorafgift til varmeværk tinglyst servitutstiftende på ejendommen ▪ Kreditaftale ▪ Trepartsforhold ▪ Godtroende erhverver