Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Motivationstarif - Nævnets kompetence

19. november 2019

Nævnets kompetence til at vurdere om motivationstarif var misvisende for selskabets forbrugere

Gå til Berettigelse til at opkræve fast afgift for to lagerhaller

19. juli 2019

Påtaleberettigelse i forhold til anlæg, som er opført i henhold til projektbekendtgørelsen

Gå til Udgifter til service på fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen

31. juli 2018

Erstatning for udgifter til VVS arbejde efter lukning af fjernvarme

Gå til Klage over etablering af stikledning

16. april 2018

Højt tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning til nybyggeri.

Gå til Forbruger fritages for højt varmeforbrug på trods af godkendt målerundersøgelse

03. maj 2017

Regningsklage • Højt registreret forbrug • Huset har været under renovation • Målerundersøgelse foretaget • Måler ikke fundet defekt • Periodisk fejl.

Gå til Afslag på refusion bl.a. grundet flere henvendelser til forbruger uden reaktion

19. september 2016

Regningsklage ▪ Defekt ventil på intern varmeinstallation ▪ Krav om refusion

Gå til Rådgivningsansvar overfor bofællesskab i forbindelse med overgang fra naturgas til fjernvarme

01. juni 2016

Kompetence ▪ Mangelsindsigelse ▪ Rådgivningsansvar ▪ Bristede forudsætninger ▪ Vildledende oplysninger besparelse ved overgang fra naturgas til fjernvarme ▪ Nedslag i prisen svarende til den lovede besparelse på 10 %.

Gå til Udskiftning af varmeveksler

27. maj 2016

Udskiftning af varmeveksler (varmeunit) ▪ Klage over afslag på energisparetilskud ▪ Ansøgningsprocedure ▪ Erstatningskrav for ansats fejlinformation om proceduren.

Gå til Afbrydelse af varmeforsyningen

01. juli 2015

Varsling af og afbrydelse af varmeforsyning ▪ Krav om genoptagelse af forsyningen uden betaling af omkostninger til afbrydelse på 11.949,47 kr. og depositum.

Gå til Vilkår for opsigelse af kundeforhold

24. juni 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af kundeforhold ▪ Fast afgift i opsigelsesperiode ▪ Omkostninger i forbindelse med opgravning og afpropning ▪ Opsigelsesvarsel.