Skip navigation

Gasforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende gasforsyning.

Aftale ▪ Leveringsaftale fra før 1. januar 2010 - Hvilket opsigelsesvarsel gælder? ▪ Krav om fritagelse for at betale opsigelsesgebyr ved leverandørskift

20. november 2013

Sagen omhandler en leveringsaftale indgået før den 1. januar 2010. Spørgsmålet er i denne forbindelse hvilket opsigelsesvarsel der gælder, og om hvorvidt forbrugeren skal betale opsigelsesgebyret ved leverandørskiftet.

Kundeforhold ▪ Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling (princippet om condictio indebiti) ▪ Forældelse

10. oktober 2013

Sagen omhandler et kundeforhold hvor der klages over regningen, samt et krav om efterbetaling (princippet condictio indebiti)

Opgørelse af forbrug ▪ Målerundersøgelse ▪ Forældelse

21. juni 2013

Efterregulering af for lidt afregnet gasforbrug for perioden 15-08-2007 og frem til 15-04-2011, hvor der modtages flyttemeddelelse med en aflæsning. Lineære beregninger korrigeret for graddage i de påklagede forbrugsår.

Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse

22. januar 2013

Kompetence i forhold til blandet erhverv og bolig ▪ Nævnet behandlede sagen ▪ Efterbetaling ▪ Fra hvornår beregnes forældelse?

Regningsklage ▪ Opkrævning af nyt administrationsgebyr uden forudgående varsel.

21. september 2011

Sagen drejer sig om en regningsklage, hvor spørgsmålet var, om opkrævningen af et nyt administrationsgebyr var blevet varslet ved individuel kommunikation.

Samlevers hæftelse for fælles forbrug

04. juli 2011

Sagen drejer sig om en indsigelse mod ikke at have accepteret, at være tilmeldt som kunde sammen med tidligere samlever.

Regningsklage ▪ Størrelsen af faktureret forbrug ▪ Målerkontrol.

12. november 2010

Sagen drejer sig om størrelsen af et faktureret forbrug samt målerkontrol.

Regningsklage ▪ Lejekontrakten indeholdt ingen oplysninger om betaling af gas.

07. juli 2009

Sagen omhandler hæftelse for forbrug af gas, samt en lejekontrakt uden oplysninger om betaling af gas.

Kontrakt ▪ Klage over stikledningsbetaling

21. december 2007

Sagen drejer sig om en udgift på 15.000 kr. til stikledning samt forskelsbehandling af kunder i forbindelse med opkrævningen.

Serviceabonnement ▪ Indsigelse mod betaling for reservedele ved reparation af naturgaskedel.

10. juli 2006

Sagen drejer sig om en indsigelse mod betaling for reservedele og et serviceabonnement. Forbrugeren mente ikke, at det kunne være korrekt, at han selv skulle betale for udskiftning af produkter, som var fejlbehæftet.