Skip navigation

Gasforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende gasforsyning.

Gå til Kundeforhold ▪ Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling (princippet om condictio indebiti) ▪ Forældelse

10. oktober 2013

Sagen omhandler et kundeforhold hvor der klages over regningen, samt et krav om efterbetaling (princippet condictio indebiti)

Gå til Opgørelse af forbrug ▪ Målerundersøgelse ▪ Forældelse

21. juni 2013

Efterregulering af for lidt afregnet gasforbrug for perioden 15-08-2007 og frem til 15-04-2011, hvor der modtages flyttemeddelelse med en aflæsning. Lineære beregninger korrigeret for graddage i de påklagede forbrugsår.

Gå til Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse

22. januar 2013

Kompetence i forhold til blandet erhverv og bolig ▪ Nævnet behandlede sagen ▪ Efterbetaling ▪ Fra hvornår beregnes forældelse?

Gå til Regningsklage ▪ Opkrævning af nyt administrationsgebyr uden forudgående varsel.

21. september 2011

Sagen drejer sig om en regningsklage, hvor spørgsmålet var, om opkrævningen af et nyt administrationsgebyr var blevet varslet ved individuel kommunikation.

Gå til Samlevers hæftelse for fælles forbrug

04. juli 2011

Sagen drejer sig om en indsigelse mod ikke at have accepteret, at være tilmeldt som kunde sammen med tidligere samlever.

Gå til Regningsklage ▪ Størrelsen af faktureret forbrug ▪ Målerkontrol.

12. november 2010

Sagen drejer sig om størrelsen af et faktureret forbrug samt målerkontrol.

Gå til Regningsklage ▪ Lejekontrakten indeholdt ingen oplysninger om betaling af gas.

07. juli 2009

Sagen omhandler hæftelse for forbrug af gas, samt en lejekontrakt uden oplysninger om betaling af gas.

Gå til Kontrakt ▪ Klage over stikledningsbetaling

21. december 2007

Sagen drejer sig om en udgift på 15.000 kr. til stikledning samt forskelsbehandling af kunder i forbindelse med opkrævningen.

Gå til Serviceabonnement ▪ Indsigelse mod betaling for reservedele ved reparation af naturgaskedel.

10. juli 2006

Sagen drejer sig om en indsigelse mod betaling for reservedele og et serviceabonnement. Forbrugeren mente ikke, at det kunne være korrekt, at han selv skulle betale for udskiftning af produkter, som var fejlbehæftet.

Gå til Erstatning ▪ Mangelfuld kontrol af, om skorstensaftræk til naturgasfyr var korrekt monteret.

27. februar 2006

Sagen drejer sig om mangelfuld kontrol i forbindelse med skorstensaftræk til et naturgasfyr.