Skip navigation

Gasforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende gasforsyning.

Gå til Klage over afslag på energisparetilskud - krav til dokumentation

22. marts 2018

Energisparetilskud - udskiftning af gasfyr - dokumentation

Gå til Klage over afslag på energisparetilskud - billeddokumentaion

22. marts 2018

Energisparetilskud - udskiftning af gasfyr - dokumentation

Gå til Klage over afslag på energisparetilskud - forhåndsgodkendelse

22. marts 2018

Udskiftning af naturgasfyr - Klage overafslag på energisparetilskud - Dokumentation

Gå til Telefonsalg - Bevisbyrde for korrekt indhentet samtykke

13. februar 2017

Telefonsalg ▪ Uanmodet henvendelse ▪ Mundtlig aftaleindgåelse om levering af gas ▪ Passivitetsvurdering.

Gå til Fejl på måler - beregnet forbrug - bortskaffet måler

24. oktober 2016

Regningsklage ▪ Fejl på gasmåler ▪ Beregnet forbrug ▪ Bortskaffelse af måler uden kontrolundersøgelse.

Gå til Salg af gasleverance via telefon

24. oktober 2016

Kompetence - Erhvervsklage ▪ Aftaleindgåelse via telefonsalg ▪ Utilsigtet leverandørskift ▪ Definition af forbrugerbegrebet.

Gå til Klage over afslag på energisparetilskud i forbindelse med skift af naturgasfyr

17. august 2016

Udskiftning af naturgasfyr (kedel) ▪ Klage over afslag på energisparetilskud ▪ Ansøgningsprocedure.

Gå til Manglende kontrakt med forsyningspligtig gasleverandør

12. januar 2016

Kompetence ▪ Habilitetsspørgsmål ▪ Kundeforhold ▪ Leverandørskifte ▪ Indsigelse om ikke at have modtaget kontrakt med forsyningspligtig leverandør ▪ Evt. kontrakt fremsendt for sent ▪ Utilstrækkelige kontraktoplysninger - Ikke rimelig og gennemsigtige vilkår.

Gå til Korrekt tildeling af forsyningspligtprodukt

19. januar 2015

Regningsklage ▪ Korrekt tildeling af forsyningsprodukt ▪ Erstatning ▪ Efterregulering af for meget betalt a conto ▪ Fremtidig regulering af m3 - pris.   

Gå til Aftale ▪ Leveringsaftale fra før 1. januar 2010 - Hvilket opsigelsesvarsel gælder? ▪ Krav om fritagelse for at betale opsigelsesgebyr ved leverandørskift

20. november 2013

Sagen omhandler en leveringsaftale indgået før den 1. januar 2010. Spørgsmålet er i denne forbindelse hvilket opsigelsesvarsel der gælder, og om hvorvidt forbrugeren skal betale opsigelsesgebyret ved leverandørskiftet.