Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Målerklage ▪ Indsigelse vedrørende det målte forbrug ▪ Målerrapport ▪ Andre omstændigheder kunne begrunde periodisk fejl på måleren

25. maj 2012

Trods fejlfri målerundersøgelse, indikerede de historiske målerdata en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug, så det var usandsynligt, at klager skulle have forbrugt 27.928 KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010. Nævnet fandt derfor, at det omtvistede forbrug måtte skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler.

Etablering af kundeforhold

14. november 2011

Lejeforhold ▪ klage over slutopgørelse ▪ Etablering af kundeforhold

Lejeforhold og Aftaleindgåelse

17. oktober 2011

Regningsklage ▪ Lejeforhold ‐ Aftaleindgåelse

Regulering af forsyningspriser

08. juli 2011

Regningsklage ▪ Fejl i årsopgørelse ▪ Regulering forsyningspriser ▪ Forældelse ▪ Erstatning

Gebyr for afbrydelse og gentilslutning

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning.

Opgjort forbrug i forbindelse med slutafregning

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Klage over opgjort forbrug i forbindelse med slutafregningen.

Opkrævning for udskiftning af måler

21. juni 2011

Erstatning ▪ Klage over opkrævede krav for udskiftning af defekt måler ▪ Ansvarsgrundlag ▪ Bevisbyrde ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for restance vedrørende betalingskrav, der ikke vedrører betaling for nettransmission og/eller ellevering.

Nedgravning af fibernet

25. februar 2011

Regningsklage ▪ Klage over a conto regningers størrelse ▪ Nedgravning af fibernet.

Ansvar for skade på elkabel

12. november 2010

Erstatning - Kompetence ▪ Ansvar for skade på elkabel i forbindelse med gravearbejde - Omkostninger til reparation af kabel.

Elforbrug efter bodeling

08. oktober 2010

Regningsklage ▪ Elforbrug i perioden efter at ejendommen var nedbrændt og efter bodeling - Krav rettet mod den part, der ikke har beboet installationsadressen efter ildebranden og genopgørelsen.