Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Regningsklage ▪ Afbrydelse af strøm i sommerhus ▪ Forbrugeren har ikke modtaget elselskabets breve og varslinger

18. januar 2013

Regninger og andre breve kan sendes til til sommerhusadressen, når forbrugeren ikke har oplyst andet ▪ Elselskabet kunne derfor igangsætte rykkerprocedure ▪ Der må kun opkræves 3 rykkergebyrer ▪ Proceduren for at lukke for strømmen var ikke korrekt ▪ Elselskabet pålagt at tilbagebetale for mange opkrævede rykkergebyrer samt lukke- og genåbningsgebyrerne

Gå til Grundejerforenings aftale om vejbelysning ▪ Ikke en energiaftale

18. juli 2012

Kompetence - Aftaler ▪ Kontrakt vedrørende levering af udendørs vejbelysning til grundejerforening ▪ Klage over opkrævning af ekstraordinær abonnementsstigning til dækning af udgifter i forbindelse med udendørs vejbelysning

Gå til Tidligere restance på anden installationsadresse ▪ Krav om sikkerhedsstillelse ▪ Strømafbrydelse

17. juli 2012

Sikkerhedsstillelse kan kun kræves, hvis der er en aktuel risiko for, at fremtidige elleverancer ikke bliver betalt. Kunden blev fritaget for netselskabets krav om depositum

Gå til Når elforsyningen har valgt én af to flytteaflæsninger og slutafregnet, kan elforsyningen ikke bagefter ændre det på foranledning af ejeren

17. juli 2012

Flytteregning ▪ Krav om efterbetaling fremsat efter fraflytning på baggrund af udlejers måleraflæsning. Indsigelse om et registreret for højt forbrug

Gå til Leverandørskifte - Uden for fast forretningssted - Utilstrækkelig oplysning om fortrydelsesret

17. juli 2012

Aftaleindgåelse ▪ Oplysning om fortrydelsesfristen

Gå til Målerklage ▪ Indsigelse vedrørende det målte forbrug ▪ Målerrapport ▪ Andre omstændigheder kunne begrunde periodisk fejl på måleren

25. maj 2012

Trods fejlfri målerundersøgelse, indikerede de historiske målerdata en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug, så det var usandsynligt, at klager skulle have forbrugt 27.928 KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010. Nævnet fandt derfor, at det omtvistede forbrug måtte skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler.

Gå til Etablering af kundeforhold

14. november 2011

Lejeforhold ▪ klage over slutopgørelse ▪ Etablering af kundeforhold

Gå til Lejeforhold og Aftaleindgåelse

17. oktober 2011

Regningsklage ▪ Lejeforhold ‐ Aftaleindgåelse

Gå til Regulering af forsyningspriser

08. juli 2011

Regningsklage ▪ Fejl i årsopgørelse ▪ Regulering forsyningspriser ▪ Forældelse ▪ Erstatning

Gå til Gebyr for afbrydelse og gentilslutning

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning.