Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Regningsklage - Indsigelse om, at regninger er uretmæssigt opkrævet

27. februar 2006

Rentelovens § 3 om, at rente først kan beregnes fra det tidspunkt, hvor klageren havde fået de nødvendige oplysninger til at bedømme kravets berettigelse.

Gå til Regningsklage - Indsigelse fra erhvervsvirksomhed mod årsregningens størrelse

27. februar 2006

Dissens om, at ankenævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen fra den erhvervsdrivende

Gå til Regningsklage - Dato for fejlkonstatering på elmåler

16. december 2005

Fejl på elmåler. Dato for, hvornår regulering kunne ske, var den dato, hvor kunden var blevet bekendt med fejlen.

Gå til Kundeforhold - Regningsklage ved fraflytning af fremlejede rum. Manglende dokumentation for at elforsyningen havde an aftale med klageren om betaling for elforbruget

11. oktober 2005

Regningsklage ved fraflytning. Indsigelse om at der ikke er etableret et direkte kundeforhold, og der ikke er indgået en afdragsordning.

Gå til Kompetence - Klage fra gatneri om driftstabserstatning afvist som ikke omfattet af ankenævnets kompetence

11. oktober 2005

Ankenævnet var ikke kompetent til at behandle en klage om erstatning for dritstab i et mindre gartneri.

Gå til Lukkesag - Et elselskab var uberettiget til at true med at lukke for elforsyningen, da en forbuger ikke hæftede for den tidligere gæld, ny indflyttet samboer havde oparbejdet

01. juli 2005

Varsel om lukning var en urimelige handlemåde. En forbruger hæfter ikke for den gæld, som en samboende medbringer ved indflytning hos forbrugeren

Gå til Regningsklage - Merforbrug som følge af manglende selvaflæsning i 6 år gav ikke ret til reduktion af regningen. Betalingskrav for merforbrug, der lå mere end 5 år tilbage, blev anset for forældet

10. maj 2005

Regningsklage. Manglende selvaflæsning i mere end 5 år udløste et krav om efterbetaling på godt 24.000 kr. i forhold til a conto opkrævningerne. Forbruger, der var mere end 5 år gammelt anset for forældet

Gå til Generelt om målerklager - faktisk forbrug påstås at være mindre end det målte forbrug

04. maj 2005

Målt forbrug svarer ikke til det faktiske forbrug. Krav til dokumentation. Ikke medhold