Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Abonnementsforhold ▪ Solcelleanlæg ▪ Leveringstid for nettoafregningsmåler ▪ Krav om erstatning for produktionssalg

04. juli 2013

Kompetence ▪ Abonnementsforhold ▪ Installation af solcelleanlæg ▪ Tilmelding til nettomålerordning ▪ Levering af tovejs elmåler skete ikke inden for den forventede ekspeditionstid ▪ Krav om erstatning for produktionstab på ca. 750-800 kilowatt-timer

Kan sambo - der ikke er netkunde - aftale leverandørskifte?

02. juli 2013

Aftaleindgåelse ▪ Aftale om levering af el indgået med en sælger uden for fast forretningssted ▪ Er forbrugeren bundet af aftalen

Fejlinstalleret varmtvandbeholder ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Erstatning

19. april 2013

Regningsklage ▪ Stort forbrug pga. fejlinstalleret varmvandsbeholder ▪ Restance ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Sikkerhedsstillelse ▪ Krav om erstatning

Produktansvar ▪ Ikke bevis for skade, defekt og årsagsforbindelse mellem defekt og skade

23. januar 2013

Erstatning ▪ Strømafbrydelse ▪ Skade opstået på vaskemaskine i forbindelse med strømafbrydelsen ▪ Stærkstrømsloven ▪ Produktansvarsloven

Regningsklage ▪ Afbrydelse af strøm i sommerhus ▪ Forbrugeren har ikke modtaget elselskabets breve og varslinger

18. januar 2013

Regninger og andre breve kan sendes til til sommerhusadressen, når forbrugeren ikke har oplyst andet ▪ Elselskabet kunne derfor igangsætte rykkerprocedure ▪ Der må kun opkræves 3 rykkergebyrer ▪ Proceduren for at lukke for strømmen var ikke korrekt ▪ Elselskabet pålagt at tilbagebetale for mange opkrævede rykkergebyrer samt lukke- og genåbningsgebyrerne

Grundejerforenings aftale om vejbelysning ▪ Ikke en energiaftale

18. juli 2012

Kompetence - Aftaler ▪ Kontrakt vedrørende levering af udendørs vejbelysning til grundejerforening ▪ Klage over opkrævning af ekstraordinær abonnementsstigning til dækning af udgifter i forbindelse med udendørs vejbelysning

Tidligere restance på anden installationsadresse ▪ Krav om sikkerhedsstillelse ▪ Strømafbrydelse

17. juli 2012

Sikkerhedsstillelse kan kun kræves, hvis der er en aktuel risiko for, at fremtidige elleverancer ikke bliver betalt. Kunden blev fritaget for netselskabets krav om depositum

Når elforsyningen har valgt én af to flytteaflæsninger og slutafregnet, kan elforsyningen ikke bagefter ændre det på foranledning af ejeren

17. juli 2012

Flytteregning ▪ Krav om efterbetaling fremsat efter fraflytning på baggrund af udlejers måleraflæsning. Indsigelse om et registreret for højt forbrug