Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Procesomkostninger ved domsafsigelse

23. januar 2014

Kompetence ▪ Forældelsesspørgsmål

Gå til Opsigelse af kundeforhold under fængselsophold

20. november 2013

Regningsklage ▪ Indsigelse mod størrelsen af det fakturerede elforbrug ▪ Kundeforholdet forsøgt afbrudt under fængselsophold ▪ Indsigelse om målerfejl ▪ Nedtagen elmåler bortskaffet.

Gå til Reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft

20. november 2013

Elopvarmning ▪ Registreringstidspunkt for adgang til reduceret elafgift.

Gå til Abonnementsforhold ▪ Solcelleanlæg ▪ Leveringstid for nettoafregningsmåler ▪ Krav om erstatning for produktionssalg

04. juli 2013

Kompetence ▪ Abonnementsforhold ▪ Installation af solcelleanlæg ▪ Tilmelding til nettomålerordning ▪ Levering af tovejs elmåler skete ikke inden for den forventede ekspeditionstid ▪ Krav om erstatning for produktionstab på ca. 750-800 kilowatt-timer

Gå til Kan sambo - der ikke er netkunde - aftale leverandørskifte?

02. juli 2013

Aftaleindgåelse ▪ Aftale om levering af el indgået med en sælger uden for fast forretningssted ▪ Er forbrugeren bundet af aftalen

Gå til Fejlinstalleret varmtvandbeholder ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Erstatning

19. april 2013

Regningsklage ▪ Stort forbrug pga. fejlinstalleret varmvandsbeholder ▪ Restance ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Sikkerhedsstillelse ▪ Krav om erstatning

Gå til Produktansvar ▪ Ikke bevis for skade, defekt og årsagsforbindelse mellem defekt og skade

23. januar 2013

Erstatning ▪ Strømafbrydelse ▪ Skade opstået på vaskemaskine i forbindelse med strømafbrydelsen ▪ Stærkstrømsloven ▪ Produktansvarsloven

Gå til Regningsklage ▪ Afbrydelse af strøm i sommerhus ▪ Forbrugeren har ikke modtaget elselskabets breve og varslinger

18. januar 2013

Regninger og andre breve kan sendes til til sommerhusadressen, når forbrugeren ikke har oplyst andet ▪ Elselskabet kunne derfor igangsætte rykkerprocedure ▪ Der må kun opkræves 3 rykkergebyrer ▪ Proceduren for at lukke for strømmen var ikke korrekt ▪ Elselskabet pålagt at tilbagebetale for mange opkrævede rykkergebyrer samt lukke- og genåbningsgebyrerne