Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Regningsklage - Erstatningskrav for tyveri

19. marts 2007

Fejl i afregninger i perioden 2003-2005 - Tyveri og manglende tilsyn med elinstallationer

Gå til 2 sager om mastesikringer - Forbrugerne skulle ikke betale for udskiftning

18. december 2006

2 elforbrugere blev fritaget for at betale for udskiftning af mastesikringer - Fortolkning af leveringsbetingelserne - Elselskabets bevisbyrde

Gå til Fremlejer hæfter ikke for fremudlejers gæld

10. oktober 2006

Flytteregning - Tvist om fremlejers betalingspligt for fremudlejrs restance - Ikke bevis for fremlejers tiltrædelse af betalingsforpligtelse

Gå til Krav om depositum var ikke rimeligt

05. oktober 2006

Krav om depositum grundet lejers restance ved ejers tilmelding var ikke berettiget

Gå til Udlejers betaling for lejers elforbrug

04. oktober 2006

Kundeforhold - Udlejers indsigelse mod at betale for lejers forbrug

Gå til Opgørelse af betalingskrav - Elselskabet kunne ikke dokumentere saldoposteringer

04. oktober 2006

Indsigelse mod opgørelse af betalingskravet. Da elforsyningsselskabet ike kunne dokumentere saldoposteringer, blev klageren fritaget for gæld, der var opstået før indførelsen af et nyt regnskabssystem

Gå til Flytteregning - Upålidelige selvaflæsninger - Selskabets pligt til at reagere på negativt forbrug - Forbrug faktureret for højt - Forældelse - Lineær beregning for efterreguleret forbrug

25. august 2006

Upålidelige selvaflæsninger, bl.a. med negativt forbrug - Forældelse af en del af krav på efterregulering - Morarentekrav bortfaldet

Gå til Elregning i lejemål - Elmåleren påstås at måle elforbrug ud over selve lejemålet

21. juli 2006

Manglende tilmelding som kunde - Hæftelse for forbrug registreret på elmåleren

Gå til Flytteregning - Opgjort forbrug på fraflyttet adresse - Ægtefællers solidariske hæftelse

10. juli 2006

Krav om betaling af fælles elforbrug rettet mod en ene ægtefælle efter separation/skilsmisse

Gå til Passivitet - Skønnet forbrug - Manglende selvaflæsninger i 3 år - Frist for indgivelse af klage til Ankenævnet på Energiområdet

10. juli 2006

Fornyet klage 3 år efter, at påklaget elregning var betalt. Klageren fandtes at i dette tidsrum ikke at have fulgt op på klagen at have udvist retsfortabende passivitet

Gå til Regningsklage - Manglende oplysning om målerstand ved udskiftning af elmåler - Elmåler efterfølgende bortskaffet af forsyningsselskabet - Processuel skadesvirkning

10. juli 2006

Elselskabet havde kasseret en nedtagen elmåler. Da forbrugeren rejste tvivl om aflæsningen, kom det elselskabet til skade, at elmåleren var kasseret

Gå til Legalitetskontrol af opkrævninger - Indsigelse om at regninger er behæftet med fejl - Spørgsmål om krav til præcisering af klage til ankenævnet

10. juli 2006

Forbrugerens manglende medvirken til at oplyse sagen medførte afvisning fra realitetsbehandling Retsfortabende passivitet ikke indtrådet. Solidarisk hæftelse for elforbrug

Gå til Regningsklage - Indsigelse mod krav om betaling af regninger tilbage fra 2001, som klageren mener at have betalt

10. juli 2006

Retsfortabende passivitet ikke indtrådet. Solidarisk hæftelse for elforbrug

Gå til Regningsklage - Bevis for fraflytning - Folkeregisteradresse

23. maj 2006

Krav om betaling af elforbrug i periode, hvor klageren ikke boede på opkrævningsadressen - Folkeregisteradresse kunne ikke anvendes som bevis for fraflytning

Gå til Regningsklage - Forældelse - Passivitet

19. maj 2006

Betalingskrav for elforbrug fra 1990 søges inddrevet 15 år efter opnåelse af udeblivelsesdom

Gå til Regningsklage - Opkrævning af ekstraregning for forbrug 1 år tidligere - Betaling af a conto regning anset dokumenteret ved kopi af bankkontoudskrift

07. april 2006

Regningsklage - Risikoen for at tilmeldt ny kunde modtager a contoopkrævning med fraflyttet kundes navn - Efterregulering mere end 1 år efter årsregning

Gå til Flytteregning - Krav om efterbetaling fremsat efter fraflytning på baggrund af tidligere ejers måleraflæsning

05. april 2006

Flytteregning - Efter en flytteregning ænderer selskabet opgørelsen på baggrubnd af oplysninger fra en tredjemand