Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Diskrimination af norsk statsborger

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Gå til Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold

20. februar 2015

Leveringsbetingelser ▪ Fraflytningssag ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Korrekt opsigelse af kundeforhold ▪ Nægtelse af kundeophør ▪ Tvangsauktion ▪ Abonnementsbetaling frem til tvangsauktionssalg ▪ Inkasso-, lukke- og åbnegebyrer.

Gå til Uanmodet telefonisk henvendelse

02. december 2014

Aftaleindgåelse ▪ Forbruger/Ikke forbruger ▪ Uanmodet telefonisk henvendelse ▪ Ikke accepteret leverandørskift ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold.

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold 2014

23. oktober 2014

Fraflytningssag ▪ Hæftelse for elforbrug ▪ Ikke-indflyttet lejemål ▪ Tilmelding og opsigelse af kundeforhold foretaget af udlejer ▪ Korrekt afmelding af kundeforhold.  

Gå til Reduktion i elafgift - Hvornår kan reduktion kræves

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Reduktion i elafgiften ▪ Elopvarmet bolig ▪ Fra hvornår kan reduktionen kræves ▪ Genoptagelse

Gå til Måler blev destrueret, mens der verserede klagesag hos nævnet

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Klage over registreret forbrug efter udskiftning af elmåler ▪ Destruering af elmåler

Gå til Skønnet forbrug ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse ▪ Nedsatte sagsomkostninger.

18. juni 2014

Sagen omhandler et for lavt skønnet forbrug gennem flere år. Derfor blev der fremsat krav om efterbetaling, som forbrugeren imidlertrid gjorde indsigelse mod blandt andet under henvisning til forældelse.

Gå til Manglende betalingsevne ▪ Afbrydelse af elforsyning pga. restancer med skyldige beløb for elforbrug.

16. juni 2014

Sagen drejer sig om manglende betalingsevne og selskabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen som følge heraf på forbrugerens adresse.

Gå til Erstatningskrav for skader i sommerhus forårsaget af leveringsafbrydelse ▪ Uberettiget strømafbrydelse

10. april 2014

Sagen drejer sig om en ekstra regning for forbrugt el i et sommerhus, samt erstatning for skader forårsaget af strømafbrydelse.