Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Reduktion i elafgift - Hvornår kan reduktion kræves

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Reduktion i elafgiften ▪ Elopvarmet bolig ▪ Fra hvornår kan reduktionen kræves ▪ Genoptagelse

Måler blev destrueret, mens der verserede klagesag hos nævnet

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Klage over registreret forbrug efter udskiftning af elmåler ▪ Destruering af elmåler

Skønnet forbrug ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse ▪ Nedsatte sagsomkostninger.

18. juni 2014

Sagen omhandler et for lavt skønnet forbrug gennem flere år. Derfor blev der fremsat krav om efterbetaling, som forbrugeren imidlertrid gjorde indsigelse mod blandt andet under henvisning til forældelse.

Manglende betalingsevne ▪ Afbrydelse af elforsyning pga. restancer med skyldige beløb for elforbrug.

16. juni 2014

Sagen drejer sig om manglende betalingsevne og selskabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen som følge heraf på forbrugerens adresse.

Erstatningskrav for skader i sommerhus forårsaget af leveringsafbrydelse ▪ Uberettiget strømafbrydelse

10. april 2014

Sagen drejer sig om en ekstra regning for forbrugt el i et sommerhus, samt erstatning for skader forårsaget af strømafbrydelse.

Krav om at ændre stikledningsforhold til etablering af en ny stikledning i forbindelse med ny-opførelse af sommerhus ▪ Krav om fritagelse for betaling af ny stikledning.

27. februar 2014

Sagen vedrører etablering af ny stikledning ved nyopførelse af sommerhus, samt betaling herfor.

Procesomkostninger ved domsafsigelse

23. januar 2014

Kompetence ▪ Forældelsesspørgsmål

Opsigelse af kundeforhold under fængselsophold

20. november 2013

Regningsklage ▪ Indsigelse mod størrelsen af det fakturerede elforbrug ▪ Kundeforholdet forsøgt afbrudt under fængselsophold ▪ Indsigelse om målerfejl ▪ Nedtagen elmåler bortskaffet.

Reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft

20. november 2013

Elopvarmning ▪ Registreringstidspunkt for adgang til reduceret elafgift.

Abonnementsforhold ▪ Solcelleanlæg ▪ Leveringstid for nettoafregningsmåler ▪ Krav om erstatning for produktionssalg

04. juli 2013

Kompetence ▪ Abonnementsforhold ▪ Installation af solcelleanlæg ▪ Tilmelding til nettomålerordning ▪ Levering af tovejs elmåler skete ikke inden for den forventede ekspeditionstid ▪ Krav om erstatning for produktionstab på ca. 750-800 kilowatt-timer