Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

To sager om sikkerhedsstillelse

13. oktober 2015

Sikkerhedsstillelse ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster ▪ Afbrydelse af forsyning ▪  Rykkerskrivelser ▪ Lukkevarsler

Hæftelse for kundeforhold med tilbagevirkende kraft

03. juli 2015

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Udlejning af ejendom ▪ Fraflytning før lejekontraktens udløb ▪ Hæftelse med tilbagevirkende kraft

Påstand om strømforbrug, som ikke er registreret på måleren.

02. juli 2015

Kompetence blandet bolig-erhverv ▪ Regningsklage ▪ Fejlvisning på elmåler ▪ Krav om efterbetaling ▪ Regulering af forbrug ▪ Påstand om påvirkning af elmåleren med et magnetfelt ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for bestridt fordring.

Salg af elleverance via telefon

02. juli 2015

Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Misligholdelse af aftale

Krav om sikkerhedsstillelse på grund af dårligt betalingsmønster

22. juni 2015

Elforsyning ▪ Indsigelse mod krav om depositum på 5.000 kr. ▪ ”Dårligt betalingsmønster”

Uanmodet telefonisk henvendelse til frivillig forening

22. april 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold ▪ Opsigelsesgebyr for førtidig opsigelse ▪ Erhvervsaftale ▪ Frivillig forening.

Ægtefællehæftelse efter retsvirkningsloven

22. april 2015

Regningsklage ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Lukning af forsyningen ▪ Ægtefællehæftelse/medforbruger.

Modregning af elproduktion

22. april 2015

Kompetence ▪ Tre installationer på samme grund ▪ Modregning af elproduktion fra eget solcelleanlæg ▪ Sammenlægning af elinstallationer ved modregning af egenproduktion.

Diskrimination af norsk statsborger

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud