Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Målerklage ▪ Indsigelse vedrørende det målte forbrug ▪ Målerrapport ▪ Andre omstændigheder kunne begrunde periodisk fejl på måleren

25. maj 2012

Trods fejlfri målerundersøgelse, indikerede de historiske målerdata en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug, så det var usandsynligt, at klager skulle have forbrugt 27.928 KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010. Nævnet fandt derfor, at det omtvistede forbrug måtte skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler.

Gå til Etablering af kundeforhold

14. november 2011

Lejeforhold ▪ klage over slutopgørelse ▪ Etablering af kundeforhold

Gå til Lejeforhold og Aftaleindgåelse

17. oktober 2011

Regningsklage ▪ Lejeforhold ‐ Aftaleindgåelse

Gå til Regulering af forsyningspriser

08. juli 2011

Regningsklage ▪ Fejl i årsopgørelse ▪ Regulering forsyningspriser ▪ Forældelse ▪ Erstatning

Gå til Gebyr for afbrydelse og gentilslutning

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Klage over krav om betaling af gebyr for afbrydelse og gentilslutning.

Gå til Opgjort forbrug i forbindelse med slutafregning

01. juli 2011

Regningsklage ▪ Klage over opgjort forbrug i forbindelse med slutafregningen.

Gå til Opkrævning for udskiftning af måler

21. juni 2011

Erstatning ▪ Klage over opkrævede krav for udskiftning af defekt måler ▪ Ansvarsgrundlag ▪ Bevisbyrde ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for restance vedrørende betalingskrav, der ikke vedrører betaling for nettransmission og/eller ellevering.

Gå til Nedgravning af fibernet

25. februar 2011

Regningsklage ▪ Klage over a conto regningers størrelse ▪ Nedgravning af fibernet.

Gå til Ansvar for skade på elkabel

12. november 2010

Erstatning - Kompetence ▪ Ansvar for skade på elkabel i forbindelse med gravearbejde - Omkostninger til reparation af kabel.

Gå til Elforbrug efter bodeling

08. oktober 2010

Regningsklage ▪ Elforbrug i perioden efter at ejendommen var nedbrændt og efter bodeling - Krav rettet mod den part, der ikke har beboet installationsadressen efter ildebranden og genopgørelsen.

Gå til Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris

08. oktober 2010

Kompetence – Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris ▪ Efterregulering af enhedsprisen - Fejl i prissætningen af det variable el-produkt.

Gå til Utrolig høje peakværdier

08. juli 2010

Regningsklage • Indsigelse mod det opgjorte forbrug - Påstand om målerfejl - Undersøgelse registrerede tre tilfælde af urealistisk høje peakværdier.

Gå til Depositumsstillelse på grund af ubetalt slutopgørelse

25. juni 2010

Aftaler - Depositum ▪ Depositumsstillelse på grund af ubetalt slutopgørelse på klagers tidligere installationsadresse.

Gå til Manglende måleraflæsninger gennem flere år

24. juni 2010

Regningsklage ▪ Klage over forbrugets størrelse ▪ Manglende måleraflæsninger gennem flere år - Manglende lineær beregning af efterregulering ▪ Afbrydelse af elforsyningen uden oplysning om eksakt lukkedato.

Gå til Reducering af antal af elmålere pga. abonnement pr. måler.

13. oktober 2009

Klagen omhandler reducering af antallet af elmålere fra 7 til 1 på grund af abonnement pr. måler.

Gå til Aftaleforhold - Krav om depositum for levering på privatadressen efter klagers konkurs med et bageri (enkeltmandsfirma).

12. oktober 2009

Klagen drejer sig om et aftaleforhold, hvor der blev krævet depositum for at levere på en privatadresse.

Gå til Udlejers til- og framelding af en lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer

12. oktober 2009

Klagen drejer sig om udlejers til- og framelding af en lejer som forpligtende kunde, samt manglende fuldmagt fra lejer til udlejer. Yderligere behandles spørgsmålet om risikoen for forsendelser til forkert adresse.

Gå til Regningsklage ▪ Fejlagtig afmelding ▪ Krav om at slutopgørelse skal betales af anden forbruger.

13. juli 2009

Klagen drejer sig om en fejlagtig afmelding samt krav om betaling af slutopgørelse.