Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Salg af elleverance via telefon

02. juli 2015

Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Misligholdelse af aftale

Krav om sikkerhedsstillelse på grund af dårligt betalingsmønster

22. juni 2015

Elforsyning ▪ Indsigelse mod krav om depositum på 5.000 kr. ▪ ”Dårligt betalingsmønster”

Uanmodet telefonisk henvendelse til frivillig forening

22. april 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold ▪ Opsigelsesgebyr for førtidig opsigelse ▪ Erhvervsaftale ▪ Frivillig forening.

Ægtefællehæftelse efter retsvirkningsloven

22. april 2015

Regningsklage ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Lukning af forsyningen ▪ Ægtefællehæftelse/medforbruger.

Modregning af elproduktion

22. april 2015

Kompetence ▪ Tre installationer på samme grund ▪ Modregning af elproduktion fra eget solcelleanlæg ▪ Sammenlægning af elinstallationer ved modregning af egenproduktion.

Diskrimination af norsk statsborger

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud

Korrekt opsigelse af kundeforhold

20. februar 2015

Leveringsbetingelser ▪ Fraflytningssag ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Korrekt opsigelse af kundeforhold ▪ Nægtelse af kundeophør ▪ Tvangsauktion ▪ Abonnementsbetaling frem til tvangsauktionssalg ▪ Inkasso-, lukke- og åbnegebyrer.

Uanmodet telefonisk henvendelse

02. december 2014

Aftaleindgåelse ▪ Forbruger/Ikke forbruger ▪ Uanmodet telefonisk henvendelse ▪ Ikke accepteret leverandørskift ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold.

Korrekt opsigelse af kundeforhold

23. oktober 2014

Fraflytningssag ▪ Hæftelse for elforbrug ▪ Ikke-indflyttet lejemål ▪ Tilmelding og opsigelse af kundeforhold foretaget af udlejer ▪ Korrekt afmelding af kundeforhold.