Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Reduktion i elafgift - Hvornår kan reduktion kræves

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Reduktion i elafgiften ▪ Elopvarmet bolig ▪ Fra hvornår kan reduktionen kræves ▪ Genoptagelse

Gå til Måler blev destrueret, mens der verserede klagesag hos nævnet

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Klage over registreret forbrug efter udskiftning af elmåler ▪ Destruering af elmåler

Gå til Skønnet forbrug ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse ▪ Nedsatte sagsomkostninger.

18. juni 2014

Sagen omhandler et for lavt skønnet forbrug gennem flere år. Derfor blev der fremsat krav om efterbetaling, som forbrugeren imidlertrid gjorde indsigelse mod blandt andet under henvisning til forældelse.

Gå til Manglende betalingsevne ▪ Afbrydelse af elforsyning pga. restancer med skyldige beløb for elforbrug.

16. juni 2014

Sagen drejer sig om manglende betalingsevne og selskabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen som følge heraf på forbrugerens adresse.

Gå til Erstatningskrav for skader i sommerhus forårsaget af leveringsafbrydelse ▪ Uberettiget strømafbrydelse

10. april 2014

Sagen drejer sig om en ekstra regning for forbrugt el i et sommerhus, samt erstatning for skader forårsaget af strømafbrydelse.

Gå til Procesomkostninger ved domsafsigelse

23. januar 2014

Kompetence ▪ Forældelsesspørgsmål

Gå til Opsigelse af kundeforhold under fængselsophold

20. november 2013

Regningsklage ▪ Indsigelse mod størrelsen af det fakturerede elforbrug ▪ Kundeforholdet forsøgt afbrudt under fængselsophold ▪ Indsigelse om målerfejl ▪ Nedtagen elmåler bortskaffet.

Gå til Reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft

20. november 2013

Elopvarmning ▪ Registreringstidspunkt for adgang til reduceret elafgift.

Gå til Abonnementsforhold ▪ Solcelleanlæg ▪ Leveringstid for nettoafregningsmåler ▪ Krav om erstatning for produktionssalg

04. juli 2013

Kompetence ▪ Abonnementsforhold ▪ Installation af solcelleanlæg ▪ Tilmelding til nettomålerordning ▪ Levering af tovejs elmåler skete ikke inden for den forventede ekspeditionstid ▪ Krav om erstatning for produktionstab på ca. 750-800 kilowatt-timer

Gå til Kan sambo - der ikke er netkunde - aftale leverandørskifte?

02. juli 2013

Aftaleindgåelse ▪ Aftale om levering af el indgået med en sælger uden for fast forretningssted ▪ Er forbrugeren bundet af aftalen

Gå til Fejlinstalleret varmtvandbeholder ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Erstatning

19. april 2013

Regningsklage ▪ Stort forbrug pga. fejlinstalleret varmvandsbeholder ▪ Restance ▪ Forsyningsafbrydelse ▪ Sikkerhedsstillelse ▪ Krav om erstatning

Gå til Produktansvar ▪ Ikke bevis for skade, defekt og årsagsforbindelse mellem defekt og skade

23. januar 2013

Erstatning ▪ Strømafbrydelse ▪ Skade opstået på vaskemaskine i forbindelse med strømafbrydelsen ▪ Stærkstrømsloven ▪ Produktansvarsloven

Gå til Regningsklage ▪ Afbrydelse af strøm i sommerhus ▪ Forbrugeren har ikke modtaget elselskabets breve og varslinger

18. januar 2013

Regninger og andre breve kan sendes til til sommerhusadressen, når forbrugeren ikke har oplyst andet ▪ Elselskabet kunne derfor igangsætte rykkerprocedure ▪ Der må kun opkræves 3 rykkergebyrer ▪ Proceduren for at lukke for strømmen var ikke korrekt ▪ Elselskabet pålagt at tilbagebetale for mange opkrævede rykkergebyrer samt lukke- og genåbningsgebyrerne

Gå til Grundejerforenings aftale om vejbelysning ▪ Ikke en energiaftale

18. juli 2012

Kompetence - Aftaler ▪ Kontrakt vedrørende levering af udendørs vejbelysning til grundejerforening ▪ Klage over opkrævning af ekstraordinær abonnementsstigning til dækning af udgifter i forbindelse med udendørs vejbelysning

Gå til Tidligere restance på anden installationsadresse ▪ Krav om sikkerhedsstillelse ▪ Strømafbrydelse

17. juli 2012

Sikkerhedsstillelse kan kun kræves, hvis der er en aktuel risiko for, at fremtidige elleverancer ikke bliver betalt. Kunden blev fritaget for netselskabets krav om depositum

Gå til Når elforsyningen har valgt én af to flytteaflæsninger og slutafregnet, kan elforsyningen ikke bagefter ændre det på foranledning af ejeren

17. juli 2012

Flytteregning ▪ Krav om efterbetaling fremsat efter fraflytning på baggrund af udlejers måleraflæsning. Indsigelse om et registreret for højt forbrug

Gå til Leverandørskifte - Uden for fast forretningssted - Utilstrækkelig oplysning om fortrydelsesret

17. juli 2012

Aftaleindgåelse ▪ Oplysning om fortrydelsesfristen