Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Sikkerhedsstillelse til netselskab

15. marts 2016

Kompetence ▪ Indsigelse mod krav om sikkerhedsstillelse grundet uregelmæssigt betalingsmønster

Flytteopgørelse samt opkrævning af lukkegebyr

05. februar 2016

Flytteopgørelse ▪ Mangelfuld flyttemeddelelse? ▪ Opkrævning af lukkegebyr efter meddelelse om fraflytning.

Korrekt tilmelding af kundeforhold

05. februar 2016

Regningsklage ▪ Korrekt tilmelding og afmelding af kundeforhold ▪ Fraflytningssag ▪ Lukkeprocedure.

Sikkerhedsstillelse beregnet på 3 måneders forbrug

04. februar 2016

Krav om 3 måneders sikkerhedsstillelse på 6.000 kr. ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster og lukkeadvarsler ▪ Betalingsvarsel

Ægtefællehæftelse på kolonihavehus

03. februar 2016

Regningsklage ▪ Ægtefællehæftelse ▪ Korrekt til- og afmelding af kundeforholdet ▪ God/ond tro-vurdering ▪ Overførelse af gæld fra et kundeforhold til et andet ▪ Forældelse

Beregning af reduceret elafgift når der også sker egenproduktion af el med solceller

16. oktober 2015

Kompetence - Elafgiftsberegning ▪ SKAT ▪ Egenproduktion (solceller) ▪ Elvarmesats ▪ 4.000 kWh grænsen ▪ Nettoforbrug.

Spørgsmål om aftaleindgåelse ved telefonsalg

15. oktober 2015

Telefonisk henvendelse ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Skal forbruger hæfte for virksomheds el med tilbagevirkende kraft?

15. oktober 2015

Kompetence ▪ Regningsklage ▪ Hæfte for elforbrug med tilbagevirkende kraft ▪ Virksomhed ophørt, men var stadig i funktion.

Erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift

15. oktober 2015

Aftaleindgåelse ▪ Afslag på leverandørskift ▪ Afslagsbrev sendt til forkert adresse ved en fejl ▪ Kreditrisikovurdering ▪ Erstatning for merpris grundet afvist kundeforhold.

Forbrugerens fejlagtige tilmelding i Betalingsservice - betaling af 3. mands fakturaer

13. oktober 2015

Regningsklage ▪ Forkert tilmelding hos Betalingsservice ▪ Betaling for tredjemands elregning ▪ Krav om tilbagebetaling.