Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Sikkerhedsstillelse beregnet på 3 måneders forbrug

04. februar 2016

Krav om 3 måneders sikkerhedsstillelse på 6.000 kr. ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster og lukkeadvarsler ▪ Betalingsvarsel

Ægtefællehæftelse på kolonihavehus

03. februar 2016

Regningsklage ▪ Ægtefællehæftelse ▪ Korrekt til- og afmelding af kundeforholdet ▪ God/ond tro-vurdering ▪ Overførelse af gæld fra et kundeforhold til et andet ▪ Forældelse

Beregning af reduceret elafgift når der også sker egenproduktion af el med solceller

16. oktober 2015

Kompetence - Elafgiftsberegning ▪ SKAT ▪ Egenproduktion (solceller) ▪ Elvarmesats ▪ 4.000 kWh grænsen ▪ Nettoforbrug.

Spørgsmål om aftaleindgåelse ved telefonsalg

15. oktober 2015

Telefonisk henvendelse ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Skal forbruger hæfte for virksomheds el med tilbagevirkende kraft?

15. oktober 2015

Kompetence ▪ Regningsklage ▪ Hæfte for elforbrug med tilbagevirkende kraft ▪ Virksomhed ophørt, men var stadig i funktion.

Erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift

15. oktober 2015

Aftaleindgåelse ▪ Afslag på leverandørskift ▪ Afslagsbrev sendt til forkert adresse ved en fejl ▪ Kreditrisikovurdering ▪ Erstatning for merpris grundet afvist kundeforhold.

Forbrugerens fejlagtige tilmelding i Betalingsservice - betaling af 3. mands fakturaer

13. oktober 2015

Regningsklage ▪ Forkert tilmelding hos Betalingsservice ▪ Betaling for tredjemands elregning ▪ Krav om tilbagebetaling.

To sager om sikkerhedsstillelse

13. oktober 2015

Sikkerhedsstillelse ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster ▪ Afbrydelse af forsyning ▪  Rykkerskrivelser ▪ Lukkevarsler

Hæftelse for kundeforhold med tilbagevirkende kraft

03. juli 2015

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Udlejning af ejendom ▪ Fraflytning før lejekontraktens udløb ▪ Hæftelse med tilbagevirkende kraft

Påstand om strømforbrug, som ikke er registreret på måleren.

02. juli 2015

Kompetence blandet bolig-erhverv ▪ Regningsklage ▪ Fejlvisning på elmåler ▪ Krav om efterbetaling ▪ Regulering af forbrug ▪ Påstand om påvirkning af elmåleren med et magnetfelt ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for bestridt fordring.