Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Betaling for tredjemand med frigørende virkning

31. maj 2016

Regningsklage ▪ Forbrugstvist ▪ Målerundersøgelse ▪ Betaling for tredjemand med frigørende virkning?

Indsigelse mod aftale indgået via telefonsalg

27. maj 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Indsigelse mod elleverandørskift ▪ Kompetence – erhvervssag.

Erhvervsaftale om levering af el omfatter privat bopælsadresse

27. maj 2016

Telefonsalg ▪ Tvist om indgået aftale vedr. både pizzeria og privat bopæl ▪ Annulleringsgebyr

Erstatning for uberettiget forsyningsafbrydelse

27. maj 2016

Forsyningsafbrydelse ▪ Indsigelse om ikke have modtaget rykkere og lukkevarsel

Telefonsalg-aftaleindgåelse

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Telefonsalg - aftaleindgåelse 2

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse (tilmelding uden samtykke) ▪ Hæftelse

Telefonsalg - aftaleindgåelse 1

18. marts 2016

Telefonsalg • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Sikkerhedsstillelse til netselskab

15. marts 2016

Kompetence ▪ Indsigelse mod krav om sikkerhedsstillelse grundet uregelmæssigt betalingsmønster

Flytteopgørelse samt opkrævning af lukkegebyr

05. februar 2016

Flytteopgørelse ▪ Mangelfuld flyttemeddelelse? ▪ Opkrævning af lukkegebyr efter meddelelse om fraflytning.

Korrekt tilmelding af kundeforhold

05. februar 2016

Regningsklage ▪ Korrekt tilmelding og afmelding af kundeforhold ▪ Fraflytningssag ▪ Lukkeprocedure.