Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Spørgsmål om aftaleindgåelse ved telefonsalg

15. oktober 2015

Telefonisk henvendelse ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Gå til Skal forbruger hæfte for virksomheds el med tilbagevirkende kraft?

15. oktober 2015

Kompetence ▪ Regningsklage ▪ Hæfte for elforbrug med tilbagevirkende kraft ▪ Virksomhed ophørt, men var stadig i funktion.

Gå til Erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift

15. oktober 2015

Aftaleindgåelse ▪ Afslag på leverandørskift ▪ Afslagsbrev sendt til forkert adresse ved en fejl ▪ Kreditrisikovurdering ▪ Erstatning for merpris grundet afvist kundeforhold.

Gå til Forbrugerens fejlagtige tilmelding i Betalingsservice - betaling af 3. mands fakturaer

13. oktober 2015

Regningsklage ▪ Forkert tilmelding hos Betalingsservice ▪ Betaling for tredjemands elregning ▪ Krav om tilbagebetaling.

Gå til To sager om sikkerhedsstillelse

13. oktober 2015

Sikkerhedsstillelse ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster ▪ Afbrydelse af forsyning ▪  Rykkerskrivelser ▪ Lukkevarsler

Gå til Hæftelse for kundeforhold med tilbagevirkende kraft

03. juli 2015

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Udlejning af ejendom ▪ Fraflytning før lejekontraktens udløb ▪ Hæftelse med tilbagevirkende kraft

Gå til Påstand om strømforbrug, som ikke er registreret på måleren.

02. juli 2015

Kompetence blandet bolig-erhverv ▪ Regningsklage ▪ Fejlvisning på elmåler ▪ Krav om efterbetaling ▪ Regulering af forbrug ▪ Påstand om påvirkning af elmåleren med et magnetfelt ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for bestridt fordring.

Gå til Salg af elleverance via telefon

02. juli 2015

Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Misligholdelse af aftale

Gå til Krav om sikkerhedsstillelse på grund af dårligt betalingsmønster

22. juni 2015

Elforsyning ▪ Indsigelse mod krav om depositum på 5.000 kr. ▪ ”Dårligt betalingsmønster”

Gå til Uanmodet telefonisk henvendelse til frivillig forening

22. april 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold ▪ Opsigelsesgebyr for førtidig opsigelse ▪ Erhvervsaftale ▪ Frivillig forening.

Gå til Ægtefællehæftelse efter retsvirkningsloven

22. april 2015

Regningsklage ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Lukning af forsyningen ▪ Ægtefællehæftelse/medforbruger.

Gå til Modregning af elproduktion

22. april 2015

Kompetence ▪ Tre installationer på samme grund ▪ Modregning af elproduktion fra eget solcelleanlæg ▪ Sammenlægning af elinstallationer ved modregning af egenproduktion.

Gå til Diskrimination af norsk statsborger

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Gå til Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold

20. februar 2015

Leveringsbetingelser ▪ Fraflytningssag ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Korrekt opsigelse af kundeforhold ▪ Nægtelse af kundeophør ▪ Tvangsauktion ▪ Abonnementsbetaling frem til tvangsauktionssalg ▪ Inkasso-, lukke- og åbnegebyrer.

Gå til Uanmodet telefonisk henvendelse

02. december 2014

Aftaleindgåelse ▪ Forbruger/Ikke forbruger ▪ Uanmodet telefonisk henvendelse ▪ Ikke accepteret leverandørskift ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold.

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold 2014

23. oktober 2014

Fraflytningssag ▪ Hæftelse for elforbrug ▪ Ikke-indflyttet lejemål ▪ Tilmelding og opsigelse af kundeforhold foretaget af udlejer ▪ Korrekt afmelding af kundeforhold.  

Gå til Reduktion i elafgift - Hvornår kan reduktion kræves

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Reduktion i elafgiften ▪ Elopvarmet bolig ▪ Fra hvornår kan reduktionen kræves ▪ Genoptagelse

Gå til Måler blev destrueret, mens der verserede klagesag hos nævnet

14. juli 2014

Regningsklage ▪ Klage over registreret forbrug efter udskiftning af elmåler ▪ Destruering af elmåler

Gå til Skønnet forbrug ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse ▪ Nedsatte sagsomkostninger.

18. juni 2014

Sagen omhandler et for lavt skønnet forbrug gennem flere år. Derfor blev der fremsat krav om efterbetaling, som forbrugeren imidlertrid gjorde indsigelse mod blandt andet under henvisning til forældelse.