Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Sikkerhedsstillelse beregnet på 3 måneders forbrug

04. februar 2016

Krav om 3 måneders sikkerhedsstillelse på 6.000 kr. ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster og lukkeadvarsler ▪ Betalingsvarsel

Gå til Ægtefællehæftelse på kolonihavehus

03. februar 2016

Regningsklage ▪ Ægtefællehæftelse ▪ Korrekt til- og afmelding af kundeforholdet ▪ God/ond tro-vurdering ▪ Overførelse af gæld fra et kundeforhold til et andet ▪ Forældelse

Gå til Beregning af reduceret elafgift når der også sker egenproduktion af el med solceller

16. oktober 2015

Kompetence - Elafgiftsberegning ▪ SKAT ▪ Egenproduktion (solceller) ▪ Elvarmesats ▪ 4.000 kWh grænsen ▪ Nettoforbrug.

Gå til Spørgsmål om aftaleindgåelse ved telefonsalg

15. oktober 2015

Telefonisk henvendelse ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Gå til Skal forbruger hæfte for virksomheds el med tilbagevirkende kraft?

15. oktober 2015

Kompetence ▪ Regningsklage ▪ Hæfte for elforbrug med tilbagevirkende kraft ▪ Virksomhed ophørt, men var stadig i funktion.

Gå til Erstatning for meromkostninger ved manglende leverandørskift

15. oktober 2015

Aftaleindgåelse ▪ Afslag på leverandørskift ▪ Afslagsbrev sendt til forkert adresse ved en fejl ▪ Kreditrisikovurdering ▪ Erstatning for merpris grundet afvist kundeforhold.

Gå til Forbrugerens fejlagtige tilmelding i Betalingsservice - betaling af 3. mands fakturaer

13. oktober 2015

Regningsklage ▪ Forkert tilmelding hos Betalingsservice ▪ Betaling for tredjemands elregning ▪ Krav om tilbagebetaling.

Gå til To sager om sikkerhedsstillelse

13. oktober 2015

Sikkerhedsstillelse ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster ▪ Afbrydelse af forsyning ▪  Rykkerskrivelser ▪ Lukkevarsler

Gå til Hæftelse for kundeforhold med tilbagevirkende kraft

03. juli 2015

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Udlejning af ejendom ▪ Fraflytning før lejekontraktens udløb ▪ Hæftelse med tilbagevirkende kraft

Gå til Påstand om strømforbrug, som ikke er registreret på måleren.

02. juli 2015

Kompetence blandet bolig-erhverv ▪ Regningsklage ▪ Fejlvisning på elmåler ▪ Krav om efterbetaling ▪ Regulering af forbrug ▪ Påstand om påvirkning af elmåleren med et magnetfelt ▪ Trussel om forsyningsafbrydelse for bestridt fordring.

Gå til Salg af elleverance via telefon

02. juli 2015

Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Misligholdelse af aftale

Gå til Krav om sikkerhedsstillelse på grund af dårligt betalingsmønster

22. juni 2015

Elforsyning ▪ Indsigelse mod krav om depositum på 5.000 kr. ▪ ”Dårligt betalingsmønster”

Gå til Uanmodet telefonisk henvendelse til frivillig forening

22. april 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold ▪ Opsigelsesgebyr for førtidig opsigelse ▪ Erhvervsaftale ▪ Frivillig forening.

Gå til Ægtefællehæftelse efter retsvirkningsloven

22. april 2015

Regningsklage ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Lukning af forsyningen ▪ Ægtefællehæftelse/medforbruger.

Gå til Modregning af elproduktion

22. april 2015

Kompetence ▪ Tre installationer på samme grund ▪ Modregning af elproduktion fra eget solcelleanlæg ▪ Sammenlægning af elinstallationer ved modregning af egenproduktion.

Gå til Diskrimination af norsk statsborger

26. februar 2015

Aftalevilkår ▪ Spørgsmål om ikkediskriminerende vilkår ▪ Kollektiv elforsyningsvirksomheds krav til udenlandsk statsborger om sikkerhedsstillelse for adgang til nettet samt leverance af el ▪ Sommerhus

Gå til Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold

20. februar 2015

Leveringsbetingelser ▪ Fraflytningssag ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Korrekt opsigelse af kundeforhold ▪ Nægtelse af kundeophør ▪ Tvangsauktion ▪ Abonnementsbetaling frem til tvangsauktionssalg ▪ Inkasso-, lukke- og åbnegebyrer.

Gå til Uanmodet telefonisk henvendelse

02. december 2014

Aftaleindgåelse ▪ Forbruger/Ikke forbruger ▪ Uanmodet telefonisk henvendelse ▪ Ikke accepteret leverandørskift ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold.

Gå til Korrekt opsigelse af kundeforhold 2014

23. oktober 2014

Fraflytningssag ▪ Hæftelse for elforbrug ▪ Ikke-indflyttet lejemål ▪ Tilmelding og opsigelse af kundeforhold foretaget af udlejer ▪ Korrekt afmelding af kundeforhold.