Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Uanmodet leverandørskifte

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Uanmodet leverandørskifte.

Gå til Telefonsalg - Aftale opsagt under fortrydelsesfrist

22. november 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Aftale forsøgt opsagt under fortrydelsesfristen.

Gå til Indsigelse mod betaling af merforbrug

25. oktober 2016

Regningsklage ▪ Indsigelse mod efterbetalingskrav ▪ Fejl i fjernaflæsning ▪ Skønnet forbrug ▪ Måler ikke undersøgt på målerlaboratorium ▪ Erstatning for sagkyndig bistand og låneudgifter.

Gå til Rettidig betaling

07. juli 2016

Forfaldsdag ▪ Urimeligt aftalevilkår ▪ Rettidig betaling ▪ Betalings-tjenesteloven ▪ Afbrydelse af elforsyning.

Gå til Forældelse og lineær beregning

07. juli 2016

Regningsklage ▪ Højt elforbrug efter målerudskiftning ▪ Måler undersøgt af energiselskabet ▪ Lineær beregning af merforbrug.

Gå til Betaling for tredjemand med frigørende virkning

31. maj 2016

Regningsklage ▪ Forbrugstvist ▪ Målerundersøgelse ▪ Betaling for tredjemand med frigørende virkning?

Gå til Indsigelse mod aftale indgået via telefonsalg

27. maj 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Indsigelse mod elleverandørskift ▪ Kompetence – erhvervssag.

Gå til Erhvervsaftale om levering af el omfatter privat bopælsadresse

27. maj 2016

Telefonsalg ▪ Tvist om indgået aftale vedr. både pizzeria og privat bopæl ▪ Annulleringsgebyr

Gå til Erstatning for uberettiget forsyningsafbrydelse

27. maj 2016

Forsyningsafbrydelse ▪ Indsigelse om ikke have modtaget rykkere og lukkevarsel

Gå til Telefonsalg-aftaleindgåelse

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse