Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Strømsvigt

13. september 2017

Delvis strømsvigt • Erstatning for udgifter til fejlsøgning • Faktura fra ekstern elektriker

Manglende slutopgørelse

12. juli 2017

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Tilbagebetaling af højt strømforbrug ▪ Manglende slutopgørelse ▪ Intet svar fra selskabet

Telefonsalg - Vurdering af konkurrence

13. februar 2017

Telefonsalg ▪ Uanmodet henvendelse ▪ Mundtlig aftaleindgåelse om levering af gas ▪ Passivitetsvurdering

Telefonsalg - Forbruger mistede kravet pga. passivitet

13. februar 2017

Internetkonkurrence • Spørgsmål om anmodet eller uanmodet telefonhenvendelse • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Telefonsalg - fortrydelsesret

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Sms-bekræftelse uden samtykke ▪ Fortrydelsesret.

Uanmodet leverandørskifte

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Uanmodet leverandørskifte.

Telefonsalg - Aftale opsagt under fortrydelsesfrist

22. november 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Aftale forsøgt opsagt under fortrydelsesfristen.

Indsigelse mod betaling af merforbrug

25. oktober 2016

Regningsklage ▪ Indsigelse mod efterbetalingskrav ▪ Fejl i fjernaflæsning ▪ Skønnet forbrug ▪ Måler ikke undersøgt på målerlaboratorium ▪ Erstatning for sagkyndig bistand og låneudgifter.

Rettidig betaling

07. juli 2016

Forfaldsdag ▪ Urimeligt aftalevilkår ▪ Rettidig betaling ▪ Betalings-tjenesteloven ▪ Afbrydelse af elforsyning.

Forældelse og lineær beregning

07. juli 2016

Regningsklage ▪ Højt elforbrug efter målerudskiftning ▪ Måler undersøgt af energiselskabet ▪ Lineær beregning af merforbrug.