Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Strømsvigt

13. september 2017

Delvis strømsvigt • Erstatning for udgifter til fejlsøgning • Faktura fra ekstern elektriker

Gå til Manglende slutopgørelse

12. juli 2017

Regningsklage ▪ Kompetence ▪ Tilbagebetaling af højt strømforbrug ▪ Manglende slutopgørelse ▪ Intet svar fra selskabet

Gå til Telefonsalg - Vurdering af konkurrence

13. februar 2017

Telefonsalg ▪ Uanmodet henvendelse ▪ Mundtlig aftaleindgåelse om levering af gas ▪ Passivitetsvurdering

Gå til Telefonsalg - Forbruger mistede kravet pga. passivitet

13. februar 2017

Internetkonkurrence • Spørgsmål om anmodet eller uanmodet telefonhenvendelse • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Gå til Telefonsalg - fortrydelsesret

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Sms-bekræftelse uden samtykke ▪ Fortrydelsesret.

Gå til Uanmodet leverandørskifte

21. december 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Uanmodet leverandørskifte.

Gå til Telefonsalg - Aftale opsagt under fortrydelsesfrist

22. november 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Gyldighed ▪ Fortrydelsesret ▪ Aftale forsøgt opsagt under fortrydelsesfristen.

Gå til Indsigelse mod betaling af merforbrug

25. oktober 2016

Regningsklage ▪ Indsigelse mod efterbetalingskrav ▪ Fejl i fjernaflæsning ▪ Skønnet forbrug ▪ Måler ikke undersøgt på målerlaboratorium ▪ Erstatning for sagkyndig bistand og låneudgifter.

Gå til Rettidig betaling

07. juli 2016

Forfaldsdag ▪ Urimeligt aftalevilkår ▪ Rettidig betaling ▪ Betalings-tjenesteloven ▪ Afbrydelse af elforsyning.

Gå til Forældelse og lineær beregning

07. juli 2016

Regningsklage ▪ Højt elforbrug efter målerudskiftning ▪ Måler undersøgt af energiselskabet ▪ Lineær beregning af merforbrug.

Gå til Betaling for tredjemand med frigørende virkning

31. maj 2016

Regningsklage ▪ Forbrugstvist ▪ Målerundersøgelse ▪ Betaling for tredjemand med frigørende virkning?

Gå til Indsigelse mod aftale indgået via telefonsalg

27. maj 2016

Aftaleindgåelse ▪ Telefonsalg ▪ Indsigelse mod elleverandørskift ▪ Kompetence – erhvervssag.

Gå til Erhvervsaftale om levering af el omfatter privat bopælsadresse

27. maj 2016

Telefonsalg ▪ Tvist om indgået aftale vedr. både pizzeria og privat bopæl ▪ Annulleringsgebyr

Gå til Erstatning for uberettiget forsyningsafbrydelse

27. maj 2016

Forsyningsafbrydelse ▪ Indsigelse om ikke have modtaget rykkere og lukkevarsel

Gå til Telefonsalg-aftaleindgåelse

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse ▪ Hæftelse

Gå til Telefonsalg - aftaleindgåelse 2

18. marts 2016

Telefonsalg ▪ Aftaleindgåelse (tilmelding uden samtykke) ▪ Hæftelse

Gå til Telefonsalg - aftaleindgåelse 1

18. marts 2016

Telefonsalg • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Gå til Sikkerhedsstillelse til netselskab

15. marts 2016

Kompetence ▪ Indsigelse mod krav om sikkerhedsstillelse grundet uregelmæssigt betalingsmønster

Gå til Flytteopgørelse samt opkrævning af lukkegebyr

05. februar 2016

Flytteopgørelse ▪ Mangelfuld flyttemeddelelse? ▪ Opkrævning af lukkegebyr efter meddelelse om fraflytning.

Gå til Korrekt tilmelding af kundeforhold

05. februar 2016

Regningsklage ▪ Korrekt tilmelding og afmelding af kundeforhold ▪ Fraflytningssag ▪ Lukkeprocedure.