Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Flytteregning - Netbenyttelsesaftalen fra opkøbt elforsyningsselskab var gældende ved fraflytning - Faktisk flyttedato som skæringsdato - Pligt til at fordele forbrug mellem fra- og tilflytter

12. december 2008

Flytteafregning * 2 forskellige flytteopgørelser - Uenighed om flyttedato - Manglende selvaflæsninger i en længere periode - Opkøbt forsyningsvirksomheds netbenyttelsesaftale var gældende ved fraflytningen - Indklagede skulle beregne og fordele elforbrug med anvendelse af faktisk flyttedato som skæringsdato

Gå til Højt registreret forbrug - Beskadiget måler - Ulovligt indgreb i måler - Tyveri af strøm?

17. november 2008

Regningsklage * Indsigelse mod betalingskrav under henvisning til et for højt registreret forbrug sammenlignet med tid-ligere års forbrug * Beskadiget måler - Anklage for ulovligt indgreb i måler

Gå til Lægehus - Kompetence - Tidspunkt for reduceret elafgift

27. juli 2008

Kompetence - Tidspunktet for hvornår reduceret elafgift for et elopvarmet lægehus skal regnes

Gå til Manglende særskilt lukkevarsel - lukke- og genåbningsbebyrer kan ikke kræves betalt

08. juli 2008

Regningsklage - Årsopgørelse langt større end sædvanligt - Uvarslet lukning af strømforsyning - Indklagede afvist betalingsordning - Forældelse

Gå til Elvandvarmer og cirkulationspumpe - Uhensigtsmæssig forbindelse

01. juli 2008

Regningsklage - Klage over at faktureret forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug - Uhensigtsmæssig forbindelse mellem elvandvarmer og cirkulationspumpe

Gå til Urimelig kundebehandling og markedsadfærd

11. april 2008

Flytteafregning fremkommet til klager 4 år og 5 mdr. efter flytning - Manglende dokumentation førend under retssagen - Urimelig kundebehandling og markedsadfærd

Gå til Elforbrug efter fraflytning på grund af brand

04. april 2008

Betaling af elforbrug for en lejlighed i en brændt ejendom, hvor klager ikke kunne bebo lejligheden

Gå til Elselskabets bortskaffelse af elmåler kom selskabet til skade - Nedsættelse af for højt og umuligt forbrug

20. december 2007

Regningsklage - Indsigelse mod et fysisk for højt og umuligt forbrug. Elmåler bortskaffet af elforsyningsselskabet

Gå til Netabonnement - DONG's manglende varsling af prisforhøjelse

17. december 2007

DONG Energy var ikke forpligtet til at varsle om prisforhøjelsen

Gå til Kopi af telefax var tilstrækkeligt bevis for at anse fraflytning for korrekt meddelt

01. august 2007

Flytteafregning - Betaling for forbrug og abonnement på trods af, at fraflytning fysisk var sket. Kopi af telefax var tilstrækkelig bevis for, at flytning var meddelt elforsyningsselskabet