Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning

03. juni 2009

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning - Udlejers tilmelding af kommende lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer - Velkomstbrev udsendt, men returneret af Post Danmark

Målerfejl - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse

20. maj 2009

Målerfejl - Regningsklage - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse for­hindrede klagers overblik over forbrug - Installation af jordvarmeanlæg gav ikke den forventede elbesparelse. Tidspunktet for omberegning af forbruget efter konstateret målerfejl

Kompetence - Aftale om fiberkabel i forbindelse med kabellægning af elforsyningen

19. januar 2009

Kompetence - Aftaleindgåelse - Manglende information i forbindelse med kabellægning af luftledning - Skydning af fiberrør alene til masten i skellet frem for ind til huset

Netselskab kan kun kræve depositum beregnet af selve netydelsen ved genetablering af elforsyningen

19. december 2008

Nægtelse af afdragsordning - Betingelser og procedure for genåbning af elforsyningen

Fritagelse for renter, gebyrer, inkassoomkostninger og øvrige uden- og indenretslige omkostninger

19. december 2008

Stort elforbrug til trods for, at huset stod tomt under ombygning samt efterfølgende brand – Rentetilskrivning samt rykkergebyrer - Uberettiget overgivelse til retslig inkasso

Flytteregning - Netbenyttelsesaftalen fra opkøbt elforsyningsselskab var gældende ved fraflytning - Faktisk flyttedato som skæringsdato - Pligt til at fordele forbrug mellem fra- og tilflytter

12. december 2008

Flytteafregning * 2 forskellige flytteopgørelser - Uenighed om flyttedato - Manglende selvaflæsninger i en længere periode - Opkøbt forsyningsvirksomheds netbenyttelsesaftale var gældende ved fraflytningen - Indklagede skulle beregne og fordele elforbrug med anvendelse af faktisk flyttedato som skæringsdato

Højt registreret forbrug - Beskadiget måler - Ulovligt indgreb i måler - Tyveri af strøm?

17. november 2008

Regningsklage * Indsigelse mod betalingskrav under henvisning til et for højt registreret forbrug sammenlignet med tid-ligere års forbrug * Beskadiget måler - Anklage for ulovligt indgreb i måler

Lægehus - Kompetence - Tidspunkt for reduceret elafgift

27. juli 2008

Kompetence - Tidspunktet for hvornår reduceret elafgift for et elopvarmet lægehus skal regnes