Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Udlejers til- og framelding af en lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer

12. oktober 2009

Klagen drejer sig om udlejers til- og framelding af en lejer som forpligtende kunde, samt manglende fuldmagt fra lejer til udlejer. Yderligere behandles spørgsmålet om risikoen for forsendelser til forkert adresse.

Regningsklage ▪ Fejlagtig afmelding ▪ Krav om at slutopgørelse skal betales af anden forbruger.

13. juli 2009

Klagen drejer sig om en fejlagtig afmelding samt krav om betaling af slutopgørelse.

Leveringsbestemmelser ▪ Opkrævning af lukke- og genåbningsgebyr som betingelse for at kunne få el i lejet lejlighed - Udlejer ej indtrådt som kunde i selskabet i mellemperioden.

08. juli 2009

Klagen omhandler opkrævning af lukke- og genåbningsgebyr som betingelse for at få el i en lejet lejlighed.

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning

03. juni 2009

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning - Udlejers tilmelding af kommende lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer - Velkomstbrev udsendt, men returneret af Post Danmark

Målerfejl - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse

20. maj 2009

Målerfejl - Regningsklage - Stor ef­ter­reg­ning - Mang­lend­e fremsendelse af årsopgørelse for­hindrede klagers overblik over forbrug - Installation af jordvarmeanlæg gav ikke den forventede elbesparelse. Tidspunktet for omberegning af forbruget efter konstateret målerfejl

Kompetence - Aftale om fiberkabel i forbindelse med kabellægning af elforsyningen

19. januar 2009

Kompetence - Aftaleindgåelse - Manglende information i forbindelse med kabellægning af luftledning - Skydning af fiberrør alene til masten i skellet frem for ind til huset

Netselskab kan kun kræve depositum beregnet af selve netydelsen ved genetablering af elforsyningen

19. december 2008

Nægtelse af afdragsordning - Betingelser og procedure for genåbning af elforsyningen

Fritagelse for renter, gebyrer, inkassoomkostninger og øvrige uden- og indenretslige omkostninger

19. december 2008

Stort elforbrug til trods for, at huset stod tomt under ombygning samt efterfølgende brand – Rentetilskrivning samt rykkergebyrer - Uberettiget overgivelse til retslig inkasso