Skip navigation

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende elforsyning.

Gå til Bortskaffelse af elmåler

21. februar 2020

Bortskaffelse af elmåler i direkte forlængelse af nedtagning - hæftelse for målt forbrug

Gå til Faktura for ekstern elektriker tilkaldt ved strømsvigt

28. maj 2019

Strømsvigt - Faktura fra ekstern elektriker - Tilstrækkelig orientering om procedure ved strømsvigt

Gå til Gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost

09. april 2019

Klage over gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost

Gå til Aflæsning af måler ved indflytning

20. december 2018

Regningsklage – Forbrugertvist – Aflæsning af elmåler ved indflytning

Gå til Aflæsning af måler ved fraflytning

06. december 2018

Regningsklage - Aflæsning af måler ved fraflytning - Inkasso

Gå til Betaling af korrigeret slutopgørelse over et år efter fraflytning

06. december 2018

Regningsklage - klage over korrigeret slutopgørelse

Gå til Klage over manglende fuldmagt og erstatning for lukning af elforsyningen

24. september 2018

Regningsklage - Fuldmagt fra datter til udbetaling af tilgodehavende Inkasso - Erstatning for at være uden strøm i 2 måneder

Gå til Klage over højt forbrug og antal rykkergebyrer

01. august 2018

Regningsklage - Klage over store regninger - Skøn - Rykkerforløb

Gå til Tilflytning og opsigelse af eksisterende el-leveringsaftale

13. juli 2018

Aftaleindgåelse – Flytning – Overtagelse af aftaleforhold – Opsigelse