Skip navigation

Betaling for vandspild samt arbejdsløn

Afgørelse

03. oktober 2012

Fakturaklage ▪ Erstatningsansvar ▪ Brud på ledning ▪ Betaling for vandspild samt arbejdsløn.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Forbrugeren fritages for at betale erstatning eller noget andet krav til selskabet, Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., i forbindelse med rørbruddet på forbrugerens interne fjernvarmeinstallation.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til betaling i henhold til faktura (167/2011). 

Ultimo 2010 registrerede indklagede et usædvanligt stort vandtab. Indklagede iværksatte derfor undersøgelse af hovedledningsnettet, herunder ved hjælp af termografering. Undersøgelsen af hovedledningsnettet afslørerede ikke fejl, hvorfor indklagede iværksatte aflukninger i forsyningsnettet. Aflukningerne indkredsede stedet for vandtabet til et mindre område.

 

Klagers ejendom blev ved den efterfølgende besigtigelse af ejendommene i det indsnævrede område identificeret som det formodede sted for vandtabet. Den person, der havde tilsyn med ejendommen, blev kontaktet.

 

Indklagede sendte derpå faktura nr. 167/2011 til klager, som gjorde indsigelse herimode den 17. februar 2011.

Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for ankenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

 

 

 

Dato for afgørelse:: 03. oktober 2012

Sagsnummer:: 1901-13_12-04950

Sidst opdateret: 03. oktober 2012

Stempel