Skip navigation

Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift

Afgørelse

13. juli 2012

Fast afgift ▪ Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Selskabet, Vejen Varmeværk a.m.b.a., skal til forbrugeren, inden 30 dage fra dato tilbagebetale fast afgift svarende til en reduktion af beregningsgrundlaget med 126 m2 i perioden 3. marts 2008 til det tidspunkt, hvor forbrugerens beregningsgrundlag blev nedsat til 98 m2.

 

SAGSRESUMÉ

Nærværende sag drejer sig om tilbagebetaling af for meget betalt fast afgift. I 1988 blev der udført en opmåling, hvor man kom frem til, at 224 m2 var det areal, der skulle beregnes fast afgift af. 

I 2001 vedtog bestyrelsen for indklagede, at gå væk fra opmålinger og i stedet bruge det registrerede BBR boligareal, som udgangspunkt for beregning af den faste afgift. Af BBR-registerets oplysninger fremgik det, at beboelsesarealet af klagers ejendom udgjorde 98 m2.

 

En medarbejder hos indklagede opdagede fejlen og foranledigede denne rettet. Beregningsgrundlaget for beregning af klagers faste afgift blev derpå ændret, så det var i overensstemmelse med det areal, som fremgår af BBR.

 

Klager rettede efterfølgende et krav mod indklagede, angående tilbagebetaling af for meget betalt varmeafgift. Indklagede afviste dette krav.

Klager rettede herefter henvendelse til ankenævnet

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 13. juli 2012

Sagsnummer:: 1901-13_12-04736

Sidst opdateret: 13. juli 2012

Stempel