Skip navigation

Retsfortabende passivitet

Afgørelse

02. marts 2012

Effektbidrag ▪ Retsfortabende passivitet ▪ Forældelse.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Forbrugeren fritages for til selskabet, Silkeborg Forsyning A/S, at betale effektbidrag for varmeårene 2007–2009.

Silkeborg Forsyning A/S er dog berettiget til, at opkræve effektbidrag fra BW fra og med varmeåret 2010.

 

SAGSRESUMÉ

Nærværende sag drejer sig om hvorvidt indklagede er berettiget til betaling af effektbidrag, som ikke tidligere har været opkrævet.  Dernæst handler sagen om, hvorvidt fremtidig opkrævning af effektbidrag skal varsles. 

Klageren blev tilsluttet fjernvarme i 2004 i forbindelse med, at der i 2003 og 2004 var en kampagne rettet mod ejendomme med oliefyr og elvarme, og hvor de kunder, der valgte at skifte til fjernvarme fik en rabat i tilslutningsbidraget. Derudover var der i samme forbindelse mulighed for at erhverve et fjernvarmeanlæg hos en række VVS-installatører til reduceret pris.

 

Ved oprettelse af klager som fjernvarmebruger i indklagedes for brugsafregningssystem, bliver taksten vedrørende effektbidrag ved en fejl ikke oprettet. Effektbidrag skulle have været betalt på baggrund af antal m2, som i det pågældende tilfælde er 400 m2. Indklagede har således ikke opkrævet effektbidrag hos klager i perioden 2004 -2009.

 

Den 16. december 2010 oplyste indklagede klager om fejlen og krævede betaling af effektbidrag for perioden 2007-2009. Klager gjorde indsigelse herimod, da klager ikke mente at være blevet oplyst om, at der skulle betales effektbidrag, ligesom effektbidrag aldrig var opkrævet. Indsigelsen blev afvist, da indklagede ikke mente, at kravet var forældet.

 

Efter en længere korrespondance mellem parterne blev sagen indbragt for nævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 02. marts 2012

Sagsnummer:: 1920-0301-0278

Sidst opdateret: 02. marts 2012

Stempel