Skip navigation

Tilbagebetaling af effektbidrag

Afgørelse

05. oktober 2010

Sagen drejer sig om tilbagebetaling af effektbidrag, og ændring af beregningsgrundlag for effektbidraget.

 

AFGØRELSENS KONKLUSION

Selskabet, Hedensted Fjernvarme A.m.b.a., skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 4.712,50 kr. til forbrugeren, med tillæg af renter svarende til 7 % over Nationalbankens udlånsrente. Fra den 27. juli til 31. december 2009 med en rente på 8,55 % p.a., fra 1. januar til 30. juni 2010 med 8,20 % p.a. og fra 1. juli 2010 og indtil betaling sker i 2010 med 8,05 % p.a.

 

Selskabet skal endvidere fortsat beregne forbrugerens effektbidrag på grundlag af 63 m2, indtil selskabet skriftligt og med et forudgående varsel på 18 måneder opsiger det individuelt aftalte om, at der kun betales for 63 m2.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen drejer sig om hvorvidt Hedensted Fjernvarme skal tilbagebetale kr. 4.712,50 til klager grundet for stor opkrævning af effektbidrag. 

Ved betalingsoversigt af 1. maj 2007 modtog klager en årsopgørelse fra indklagede for varmeåret 2006/2007 (perioden 1. april 2006 – 31. marts 2007). I betalingsoversigten blev klager opkrævet a conto betaling for det følgende varmeår - 2007/2008 (perioden 1. april 2007 – 31. marts 2008).

 

I både årsopgørelsen og a conto opkrævning var effektbidrag beregnet på grundlag af 63 kvadratmeter. I årsopgørelsen for varmeåret 2007/2008 fremgik det, at effektbidraget, i modsætning til det i bilag 1 anførte, var beregnet på grundlag af 128 kvadratmeter.

 

Det samme fremgik af det efterfølgende varmeregnskab for 2008/2009, og budget for 2009/2010. Klager gjorde den 28. juni 2009 indsigelse mod indklagedes beregning af effektbidrag for klagers ejendom, og gjorde gældende at indklagede skulle tilbagebetale kr. 4.712,50 til klager. Klager modtog ikke noget svar på sin henvendelse.

 

Efter at klager den 6. oktober 2009 havde rykket for svar, afviste indklagede den 13. november 2010 klagers krav og fastholdt, at klager skulle betale fast afgift af det fulde boligareal oplyst i BBR.

 

Klager indbragte derefter sagen for ankenævnet.

 

 

Hent afgørelsen her (pdf).

Dato for afgørelse:: 05. oktober 2010

Sagsnummer:: 1920-0301-0212

Sidst opdateret: 05. oktober 2010

Stempel