Skip navigation

Indsigelse om at tarifomlægning også skal anvendes bagudrettet

Afgørelse

21. april 2010

Sagen omhandler en indsigelse hvor en efterfølgende tarifomlægning efter Energitilsynets pålæg også skal anvendes bagudrettet på klagers flytteopgørelse.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Selskabet, E.ON Danmark ApS, skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 2.483,99 kr. til forbrugeren. Ved betaling efter denne dato, forrentes beløbet i overensstemmelse med rentelovens regler.

 

SAGSRESUMÉ

Klager fraflyttede installationsadressen i Frederikssund den 30. september 2009. Klagers kundeforhold blev afsluttet per denne dato, og den nye ejer overtog kundeforholdet den 1. oktober 2009. 

 

Indklagede foretog en sædvanlig slutafregning af klagers konto i forbindelse med fraflytningen. Slutafregningen blev opgjort efter de på det tidspunkt gældende priser.  Klager havde et tilgodehavende på 6.677,16 kr. ifølge slutopgørelsen af 21. oktober 2009.

 

Beregningen tog udgangspunkt i en tarif, der blev anmeldt til Energitilsynet den 24. marts 2009.

 

Efter at Energitilsynet den 22. juni 2009 afgav tilkendegivelser over for indklagede om pristarifferne, fremsatte klager i brev dateret ”17.10.2009” (er formentlig 17-11-2009, da der henvises til slutopgørelsen af 21.10.2009), fremsatte klager krav om en yderligere refusion på 2.483,99 kr.

 

Klagers beregning tog udgangspunkt i de priser, der fik gyldighed den 28. oktober 2009. Denne tarif blev anmeldt til Energitilsynet den 28. oktober 2009. Herefter har klager rettet henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet, da indklagede afviste yderligere tilbagebetaling.

 

Hent afgørelsen her (pdf).

 

Dato for afgørelse:: 21. april 2010

Sagsnummer:: 1920-0301-0208

Sidst opdateret: 21. april 2010

Stempel