Skip navigation

Motivationstarif - Nævnets kompetence

Afgørelse

19. november 2019

Nævnets kompetence til at vurdere om motivationstarif var misvisende for selskabets forbrugere

Afgørelsens konklusion

Nævnet afviste at behandle klagen fra forbrugeren, da nævnet ikke var kompetent til at behandle klagen efter § 4 i nævnets vedtægter.

​​Sagsresumé​

Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabets motivationstarif var misvisende, og om forbrugeren havde ret til tilbagebetaling fra selskabet som følge af forbrugerens overforbrug.

Den 27. september 2016 modtog forbrugeren en folder fra selskabet. Det fremgik af folderen, at selskabet ville indføre en såkaldt motivationstarif, der ville gøre forbrugernes fjernvarmeregning mere retfærdig. Motivationstariffen ville betyde, at jo lavere temperatur forbrugerne sendte fjernvarmevandet tilbage med, des lavere ville forbrugernes varmepris blive. Motivationstariffen ville træde i kraft den 1. januar 2017.

Ved e-mail af 27. september 2016 til selskabet oplyste forbrugeren, at han ikke var enig i selskabets påstand om, at fjernvarmeregningen ville blive mere retfærdig, idet der var forskel på forbrugernes fremløbstemperatur.

Ved e-mail af 28. september 2016 til forbrugeren oplyste selskabet, at det var enig med forbrugeren i, at der var forskel på forbrugernes fremløbstemperatur, men at selskabet havde taget højde for dette.

Ved e-mail af 29. september 2016 til selskabet oplyste forbrugeren, at han fortsat ikke var enig i, at motivationstariffen ville gøre fjernvarmeregningen mere rimelig.

Parterne korresponderede herefter frem til den 3. december 2018, hvor selskabet henviste forbrugeren til Ankenævnet på Energiområdet, hvis forbrugeren ikke ønskede at acceptere selskabets forklaring.

Den 30. marts 2019 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 19. november 2019

Sagsnummer:: 19/05255

Sidst opdateret: 19. november 2019