Skip navigation

Udskiftning af varmeveksler

Afgørelse

27. maj 2016

Udskiftning af varmeveksler (varmeunit) ▪ Klage over afslag på energisparetilskud ▪ Ansøgningsprocedure ▪ Erstatningskrav for ansats fejlinformation om proceduren.

Afgørelsens konklusion

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. skal udbetale 10.450 kr. til forbrugeren.

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. skal efter§ 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter betale sagsomkostninger til ankenævnet. Beløbet udgør 8.500 kr. inkl. moms, jf. vedtægtens§ 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage efter den fakturadato, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et tilskudsbeløb på 8.360 kr. eks. moms i forbindelse med udskiftning af varmeveksler. Forbrugerne har fået afslag på tilskuddet, og ønsker at klage over værkets beslutning. Ifølge forbrugerne kontaktede de den 9. marts 2015 værket telefonisk, hvor de fik tilsagn om tilskuddet og at de kunne påbegynde arbejdet.

Værket har oplyst, at tilskuddet skal søges igennem VVS installatøren før udskiftningen, og de ikke har modtaget en sådan henvendelse fra forbrugerne eller dennes VVS-installatør. Ifølge værket fik de i april måned en henvendelse fra forbrugeren. Værket bekræftede at veksleren havde en dårlig afkøling og nævnte, at forbrugerne skulle tage kontakt til en VVS installatør med henblik på at undersøge om han var omfattet af tilskudsordningen.

Den 17. april 2015 blev forbrugerens fjernvarme unit udskiftet.

Den 18. maj 2015 blev værket fusioneret med Horsens Fjernvarmeværk og tilskudsordningen bortfaldt. Ifølge værket blev der ikke indgået aftale med forbrugerne om tilskud inden fusionen.

Forbrugerne rettede efterfølgende henvendelse til værket for at få tilskuddet udbetalt, men da værket afviste at de var berettiget til tilskuddet, indbragte forbrugerne sagen for nævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. maj 2016

Sagsnummer:: 15/11382

Sidst opdateret: 27. maj 2016