Skip navigation

Afbrydelse af varmeforsyningen

Afgørelse

01. juli 2015

Varsling af og afbrydelse af varmeforsyning ▪ Krav om genoptagelse af forsyningen uden betaling af omkostninger til afbrydelse på 11.949,47 kr. og depositum.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren, AJS, får medhold i kravet mod værket, Bramming Fjernvarme A.m.b.a., om fritagelse for betaling af 11.949,47 kr.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om afbrydelse af varmeforsyningen til adressen …, 6740 Bramming.

Ejendommen blev af forbrugeren lejet ud frem til den 21. januar 2014. Efter lejeren fraflyttede, fik værket ikke oplysninger om en evt. ny lejer. Værket sendte derfor ny rateopkrævning til forbrugeren på adressen …, 8300 Odder, hvortil øvrigt post til forbrugeren også er sendt.

Den 27. juli 2014 blev ejendommen sat til salg.

Da værket ikke modtog betaling for de fremsendte regninger, igangsatte værket standard rykkerprocedure, hvilket endte med en lukning af varmeforsyningen den 10. juli 2014.

Lukningen blev foretaget med hjælp af ekstern entreprenør, idet værket ikke havde adgang til husets energimåler.

Regningen blev efterfølgende sendt til forbrugeren.

Via sin advokat rettede forbrugeren henvendelse til værket i november 2014, og gjorde gældende, at afbrydelse af forsyningen var sket med urette.

Værket afviste imidlertid at det var tilfældet, og forbrugeren indbragte derfor sagen for nævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 01. juli 2015

Sagsnummer:: 15/00046

Sidst opdateret: 01. juli 2015