Skip navigation

Vilkår for opsigelse af kundeforhold

Afgørelse

24. juni 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af kundeforhold ▪ Fast afgift i opsigelsesperiode ▪ Omkostninger i forbindelse med opgravning og afpropning ▪ Opsigelsesvarsel.

Afgørelsens konklusion 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, LB, medhold i de fremsatte krav overfor værket Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om opsigelse af fjernvarmelevering til forbrugerens adresse beliggende …, 9700 Brønderslev.

Forbrugeren blev kunde hos varmeværket i 2007, idet forbrugeren overtog ejendommen, som på dette tidspunkt var tilsluttet fjernvarmenettet.

Den 9. august 2014 henvendte forbrugeren sig til værket med en forespørgsel om udtræden.

Værket har i en hensigtserklæring accepteret forbrugerens opsigelse pr. 1. september med 18 måneders opsigelsesvarsel.

Efterfølgende har parterne indledt en længere korrespondance vedr. betingelserne for udtræden, herunder omkostninger og opsigelsesvarsel. 

Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 24. juni 2015

Sagsnummer:: 14/09689

Sidst opdateret: 24. juli 2015