Skip navigation

Vedligeholdelse af fjernvarmerør

Afgørelse

17. november 2014

Erstatning i eller uden for kontrakt ▪ Betaling af selvrisiko ved udbedring af vandskade ▪ Vedligeholdelse af fjernvarmerør ▪ Utæt kobling på varmerør ▪ Vandskade ▪ Forsikringssag.

Afgørelse

Energiselskabet, AffaldVarme Aarhus, skal i forbindelse med en vandskade erstatte forbrugeren, ..., udgift til selvrisiko med 3.311 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage fra nedenstående dato.

AffaldVarme Aarhus skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om en vandskade på adressen... 

Forbrugerne havde i februar 2013 en vandskade i deres bryggers på grund af et utæt fjernvarmerør.

Indledningsvist mente energiselskabet, at de havde vedligeholdelsespligten, og at de derfor ligeledes var ansvarlige for skaden.

Imidlertid vurderede energiselskabets forsikringsselskab, at skaden var et resultat af almindelig slid og ælde, hvilket forbrugeren selv måtte dække.

Forbrugernes forsikring gik derfor ind og dækkede skaden. Dog var der selvrisiko på 3.311 kr., som forbrugerne krævede at energiselskabet betalte.

Parterne korresponderede over en længere periode herom.

Den 18. februar 2014 klagede forbrugerne over skaden til energiselskabet.

Den 20. februar 2014 fik forbrugerne svar på deres klage, hvori energiselskabet afviste at betale forbrugernes selvrisiko.

Forbrugeren indbragte sagen for ankenævnet den 4. marts 2014.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 17. november 2014

Sagsnummer:: 14/03154

Sidst opdateret: 17. november 2014

Stempel