Skip navigation

Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Betingelser ikke opfyldt ▪ Fritagelse for betaling

Afgørelse

22. januar 2014

Sagen drejer sig om hvorvidt betingelser for at kræve udtrædelsesgodtgørelse er til stede.

Afgørelse

Forbrugeren, JLJ, skal ikke betale udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med sin opsigelse af forsyningsforholdet med fjernvarmeværket, Sydlangeland Fjernvarme a.m.b.a.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt varmeforsyningsselskabet er berettiget til at opkræve udtrædelsesgodtgørelse i anledning af forbrugerens opsigelse af forsyningsforholdet. Forbrugeren erhvervede ejendommen, som var tilsluttet værket, den 18. oktober 1999. Forsyningsadressen udgør et beboet areal på 118 m2 samt et kælderareal på 6 m2, og ejendommen er ikke underlagt nogen varmeforsyningsplan med tilhørende tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

Den 13. marts 2012 opsagde forbrugeren sin varmeleveringsaftale med varmeforsyningsselskabet til ophør den 31. marts 2014.  Den 10. september 2012 udtog varmeforsyningsselskabet stævning mod forbrugeren med krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse og fast afgift i opsigelsesperioden på i alt på 29.458 kr. samt omkostninger til afpropning af stikledning og nedtagelse af varmemåler.

Sagen blev den 23. november 2012 oversendt fra Retten i Svendborg til behandling i ankenævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. januar 2014

Sagsnummer:: 12/17114

Sidst opdateret: 22. januar 2014

Stempel