Skip navigation

Tab af spædevand i forbindelse med rørbrud

Afgørelse

03. oktober 2013

Erstatning i kontrakt ▪ Hæftelse for tabt spædevand som følge af vandskade.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren fritages for at betale erstatning eller noget andet krav til selskabet, Mosede Fjernvarmeværk A.m.b.a., i forbindelse med rørbruddet på forbrugerens interne fjernvarmeinstallation.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren skal erstatte tabet af spædevand i forbindelse med en vandskade. 

Selskabet sendte et velkomstbrev til forbrugeren den 1. august 2008.

Den 10. – 12. februar 2012 konstaterede selskabet en stigning i vandforbruget. Selskabet tog ud for at foretage en visuel inspicering af ledningsnettet den 13. februar 2012.

Den 14. februar 2012 afspærrede selskabet ledningsnettet i sektioner i et forsøg på at lokalisere lækagen. Den 15. februar 2012 hyrede selskabet Kurt Andersen Thermografi for at finde lækagen, hvilket blev gjort samme dag. Selskabet lukkede ligeledes for hovedforsyningen den 15. februar 2012.

Den 16. februar 2012 hyrede forbrugerens forsikringsselskab en vvs-installatør, der undersøgte, om varmeforsyningen kunne genetableres.

Selskabet opgjorde tabet af spædevandet til 170 m3, hvilket med værkets daværende pris blev udregnet til et erstatningskrav på 15.705 kr. Vandskaden fandt sted på forbrugerens ejendom. Dette beløb krævede selskabet betalt af forbrugeren den 16. april 2012.

Forbrugeren valgte at klage over denne opgørelse den 1. maj 2012. Selskabet meddelte den 22. september 2012, at de fastholdt deres krav.

Hent afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 03. oktober 2013

Sagsnummer:: 13/00194

Sidst opdateret: 03. oktober 2013

Stempel