Skip navigation

Fast afgift for et nedbrændt hus

Afgørelse

11. marts 2013

Fast afgift ▪ Udtrædelse ▪ Klage over betaling af fast afgift ▪ Nedbrændt hus ▪ Udtrædelsesgodtgørelse ▪ Forblivelsespligt

Afgørelse

Værket, Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a., skal inden 30 dage fra dato til forbrugeren tilbagebetale 19.590,39 kr.

Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 25. april 2012 og til betaling sker.

Sagsresumé 

Sagen angår betaling af fast afgift for fjernvarmetilslutning i en periode, hvor der ikke kan aftages varme, da beboelsesbygningen på installationsadressen i Hundslund er nedbrændt og ikke genopført.

Forbrugeren blev tilsluttet værket i 1995 ved skriftlig aftale. I 2008 blev ejendommen underlagt tilslutnings- og forblivelsespligt.

Den 24. oktober 2010 brændte forbrugerens hus. Der blev ikke opført et nyt hus på ejendommen, og grunden blev i juni 2012 solgt til en ny ejer.

I september 2011 sendte værket en faktura på udtrædelsesgodtgørelse for udmeldelse af værket.

Da forbrugeren gjorde indsigelse imod kravet, fortsatte værket med at opkræve – og opkræver fortsat – fast afgift af forbrugeren. Sagen blev derfor indbragt for nævnet i marts 2012.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 11. marts 2013

Sagsnummer:: 12/06327

Sidst opdateret: 11. marts 2013

Stempel