Skip navigation

Salg af gasleverance via telefon

Afgørelse

24. oktober 2016

Kompetence - Erhvervsklage ▪ Aftaleindgåelse via telefonsalg ▪ Utilsigtet leverandørskift ▪ Definition af forbrugerbegrebet.

Afgørelsens konklusion

Naturgasselskabet FRI Energy ⅍ skal inden 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse tilbagebetale 225,06 kr. til klageren, med tillæg af renter svarende til 8 % af Nationalbankens udlånsrentefra 21. maj 2016 til betaling sker.

Herudover fritages klageren fra samtlige krav, som naturgasselskabet har rettet mod hende i forbindelse med dette kundeforhold.

FRI Energy ⅍ skal efter § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter betale sagsomkostningertil ankenævnet. Beløbet udgør 8.500 kr. inkl. moms, jf. vedtægtens§ 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage efter den fakturadato, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal tilbagebetales til forbrugeren, jf. §26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagresumé

Sagen drejer sig om indgåelse af erhvervsaftale på en privat adresse via telefonsalg. Klageren har på sin private bopælsadresse registreret sit holdingselskab. Naturgasselskabet er registreret som»642010 Finansielle holdingselskaber«

Naturgasselskabet mener at have indgået en erhvervsaftale om levering af el til denne adresse. 

Den 7. marts 2016 ringede naturgasselskabet til klagerens firma »HOLDING ApS« for at indgå en erhvervsaftale. Parterne er uenige om der blev indgået en aftale under telefonsamtalen. Naturgasselskabet mener, at klageren åbnede aftalebekræftelsen på sin mail samme dag kl. 12:09.

Den 21. marts 2016 modtog naturgasselskabet en skriftlig klage fra klageren, hvori hun ønskede at blive annulleret som kunde, og at det igangsatte leverandørskift stoppes. Naturgasselskabet afviste klagerens klage, og nægtede således at stoppe leverandørskiftet. 

Da parterne ikke kunne blive enige om en løsning på problemet, indbragte klageren klagesagen den 27. marts 2016 for Ankenævnet på Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 24. oktober 2016

Sagsnummer:: 16/04117

Sidst opdateret: 24. oktober 2016