Skip navigation

Fejl på måler - beregnet forbrug - bortskaffet måler

Afgørelse

24. oktober 2016

Regningsklage ▪ Fejl på gasmåler ▪ Beregnet forbrug ▪ Bortskaffelse af måler uden kontrolundersøgelse.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, SJ, medhold i det fremsatte krav overfor selskaberne, HMN GasNet P/S & HMN Naturgas ⅍.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et beregnet forbrug af naturgas på forbrugerens adresse .. Tjele i perioden 1. maj 2014 til 31. maj 2015.

Forbrugerens måler blev udskiftet den 2. juni 2015 på grund af et defekt tælleværk.

Da måleren således ikke havde registeret forbruget i en periode, foretog selskabet en beregning på baggrund af tidligere års forbrug. Dette blev forbrugeren orienteret om i brev af 8. juni 2015.

Forbrugeren har anført, at han efterfølgende klagede over forbruget, herunder også ved personligt fremmøde i selskabets reception.

Selskabet har ikke registreret, at der skulle have været kontakt med forbrugeren vedr. det beregnede gasforbrug.

Måleren blev destrueret i august 2015.

Sagen blev herefter indbragt for nævnet. 

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 24. oktober 2016

Sagsnummer:: 15/07592

Sidst opdateret: 24. oktober 2016