Skip navigation

Klage over afslag på energisparetilskud i forbindelse med skift af naturgasfyr

Afgørelse

17. august 2016

Udskiftning af naturgasfyr (kedel) ▪ Klage over afslag på energisparetilskud ▪ Ansøgningsprocedure.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav overfor energiselskabet HMN GasNet P/S

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et tilskudsbeløb på 3.000 kr. i forbindelse med skift til nyt naturgasfyr. Forbrugeren har fået afslag på tilskuddet, og ønsker at klage over selskabets beslutning.

Da forbrugerens gamle gasfyr ikke virkede mere, fik han installeret et nyt med kort varsel den 30. marts 2016.

Selskabet har oplyst, at det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet at man har indgået skriftlig aftale før udskiftningen, og der ikke i dette tilfælde er indgået en sådan aftale.

Forbrugeren rettede efterfølgende henvendelse til selskabet for at få tilskuddet udbetalt, men da selskabet afviste at han var berettiget til tilskuddet, indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 17. august 2016

Sagsnummer:: 16/04249

Sidst opdateret: 17. august 2016

Stempel