Skip navigation

Aftale ▪ Leveringsaftale fra før 1. januar 2010 - Hvilket opsigelsesvarsel gælder? ▪ Krav om fritagelse for at betale opsigelsesgebyr ved leverandørskift

Afgørelse

20. november 2013

Sagen omhandler en leveringsaftale indgået før den 1. januar 2010. Spørgsmålet er i denne forbindelse hvilket opsigelsesvarsel der gælder, og om hvorvidt forbrugeren skal betale opsigelsesgebyret ved leverandørskiftet.

Afgørelsens konklusion

Naturgas Fyn I/S skal over for forbrugeren, NN, anerkende, at selskabet som naturgasleverandør uberettiget har fastholdt forbrugeren og krævet betaling af et beløb på 750 kr., hvis forbrugeren ophørte sit kundeforhold med selskabet.

Naturgas Fyn I/S skal endvidere anerkende, at forbrugeren til enhver tid kan opsige sin naturgasleverengsaftale med et maksimalt varsel på en måned til udgangen af en måned.

Sagsresumé

Sagen vedrører længden af et opsigelsesvarsel og om, hvorvidt selskabet kan opkræve et gebyr såfremt dette varsel overtrædes.

Forbrugeren indgik i 1984 en aftale om levering af naturgas med selskabet.

Den 10. august 2012 foretog forbrugeren et leverandørskifte, der trådte i kraft den 1. december 2012.

Forbrugeren modtog den 18. december 2012 et erstatningsgebyr for manglende overholdelse af et opsigelsesvarsel.

Selskabet tilbød at trække gebyret tilbage, hvis forbrugeren valgte at vende tilbage til selskabet efter sin nuværende bindingsperiode. Straks efter bindingsperioden i den nye leverandøraftale, gik forbrugeren tilbage til selskabet for at undgå opkrævningen.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 20. november 2013

Sagsnummer:: 13/02011

Sidst opdateret: 20. november 2013