Skip navigation

Kundeforhold ▪ Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling (princippet om condictio indebiti) ▪ Forældelse

Afgørelse

10. oktober 2013

Sagen omhandler et kundeforhold hvor der klages over regningen, samt et krav om efterbetaling (princippet condictio indebiti)

Afgørelsens konklusion 

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, NN, medhold i det fremsatte krav over for HMN Naturgas I/S & HMN Gassalg ⅍, om at få reduktion i det fakturerede forbrug.

HMN Naturgas I/S skal dog foretage en ny beregning af forbruget i perioden fra den 3. november 2005 til den 19. december 2011. Betalingen for det beregnede forbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkelte afregningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de enkelte afregningsår og korrigeret for de officielle gradgadetal i perioderne.

Sagsresumé 

Sagen angår et krav om efterbetaling for levering af naturgas på installationsadressen …, 2870 Dyssegård.   I november 2005 fik forbrugeren opsat en gasinstallation.

Selskabet fik imidlertid først kendskab hertil i december 2011.   Efter et syn af installationen fremsendte selskabet en opgørelse for forbruget i hele perioden.  

Forbrugeren gjorde indsigelse mod opgørelsen, og indbragte efterfølgende sagen for nævnet.

Hent afgørelsen her

 

 

Dato for afgørelse:: 10. oktober 2013

Sagsnummer:: 12/10246

Sidst opdateret: 10. oktober 2013

Stempel