Skip navigation

Opgørelse af forbrug ▪ Målerundersøgelse ▪ Forældelse

Afgørelse

21. juni 2013

Efterregulering af for lidt afregnet gasforbrug for perioden 15-08-2007 og frem til 15-04-2011, hvor der modtages flyttemeddelelse med en aflæsning. Lineære beregninger korrigeret for graddage i de påklagede forbrugsår.

Ifølge forældelseslovens § 2, stk. 1 regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det tidligste tidspunkt, gasselskabet kunne kræve forbruget i forbrugsåret 2008/2009 betalt, var ved årsafregningen ved forbrugsårets afslutning per 30-04-2009.

Det betyder, at de lineære krav, som gasselskabet nu skal opgøre til og med den 30-04-2008, er forældet. Forbruget efter denne dato bør først faktureres på årsafregningen året efter per 30-04-2009, og da denne dato ligger indenfor fristen, er forbrug efter den 1. maj 2008 ikke forældet.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver forbrugeren delvis medhold i det fremsatte krav over for HMN Naturgas I/S & HMN Gassalg A/S, begge ved HMN Naturgas I/S.

HMN Naturgas I/S skal foretage en beregning af merforbruget i perioden fra den 15. august 2007 til den 15. april 2011. Betalingen for det beregnede merforbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkelte afregningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de enkelte afregningsår og korrigeret for de officielle gradgadetal i perioderne.

Forbrugeren fritages for til selskabet, HMN Naturgas I/S at betale beregnet merforbrug i perioden frem til den 1. maj 2008, da denne del af kravet er forældet.

HMN Naturgas I/S skal for begge selskaber i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé 

Forbrugeren blev tilmeldt installationsadressen den 15. oktober 2006. Den 15. august 2007 blev måleren aflæst til 19.913 af forbrugeren.

I perioden frem til april 2011 har der ikke været foretaget aflæsninger af måleren, og selskabet har derfor skønnet forbruget i denne periode.

Den 15. april 2011 modtog selskabet flyttemeddelelse fra forbrugeren, som samtidig indeholdt en aflæsning af måleren på 48.826.

På denne baggrund udarbejdede selskabet flytteopgørelse, som blev sendt til forbrugeren. Forbrugeren gjorde indsigelse mod forbruget, og indbragte efterfølgende sagen for ankenævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 21. juni 2013

Sagsnummer:: 12/06240

Sidst opdateret: 21. juni 2013

Stempel