Skip navigation

Regningsklage ▪ Opkrævning af nyt administrationsgebyr uden forudgående varsel.

Afgørelse

21. september 2011

Sagen drejer sig om en regningsklage, hvor spørgsmålet var, om opkrævningen af et nyt administrationsgebyr var blevet varslet ved individuel kommunikation.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, medhold i det fremsatte krav over for selskabet, Naturgas Fyn Distribution A/S, om fritagelse for at betale måler- og administrationsgebyret.

Sagsresumé 

Sagen vedrører en faktura af 16. august 2010 med betalingskrav på 612,50 kr. og forfaldsdato 10. september 2010. I august måned 2010 modtog forbrugeren et generelt brev fra selskabet, som blev udsendt i forbindelse med selskabets opkrævning af måler‐ og administrationsgebyr fra installationsadresser med lavt eller intet forbrug. Forbrugeren henvendte sig til selskabet pr. mail den 9. september 2010, hvor klager bestred, at selskabet kunne kræve betaling for måler‐ og administrationsgebyret, hvorfor forbrugeren satte betalingen i bero. Forbrugeren anførte samtidig, at hun ikke mente, at selskabet havde varslet indførslen tilstrækkeligt overfor hende.

Selskabet besvarede forbrugerens henvendelse den 14. september 2010, og anførte, at indførslen af gebyret var offentliggjort på selskabets hjemmeside, samt godkendt af Energitilsynet. Den efterfølgende periode havde parterne korrespondance, hvor forbrugeren oplyste selskabet om, at hun i den tidligere korrespondance havde sat betalingen i bero indtil Energitilsynet havde afgjort om gebyret var lovligt.
Selskabet oplyste klager om, at såfremt hun ville have måleren fjernet, kunne hun få den mod betaling og dermed slippe for rykkergebyret for betaling af fakturaen.

Forbrugeren indbragte herefter sagen for Ankenævnet på Energiområdet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 21. september 2011

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0059

Sidst opdateret: 21. september 2011

Stempel