Skip navigation

Regningsklage ▪ Lejekontrakten indeholdt ingen oplysninger om betaling af gas.

Afgørelse

07. juli 2009

Sagen omhandler hæftelse for forbrug af gas, samt en lejekontrakt uden oplysninger om betaling af gas.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren fritages for at betale det af selskabet, HNG I/S, opgjorte betalingskrav for naturgasforbrug på installationsadressen.

Sagsresumé 

Klagen angår slutafregning af 18. august 2007 på kr. 21.474,38 for et forbrug af gas på den påklagede installationsadresse. Ifølge CPR har klager været registreret på denne adresse i perioden fra den
16. marts 1999 til den 10. april 2008. Indklagede har efterfølgende ved brev af 22. december 2008 oplyst at nedsætte opkrævningen til kr. 7.338,36 for leveringsperioden 2003 – 2007. Ved brev af 27. september 2007 fremsendte udlejningsselskabet Friis & Søborg A/S en regning fra indklagede til klager på hans nye adresse.

Selskabet oplyste samtidig ved e-post af 16. marts 2008, at klager nægtede at betale gasregningen. Klager bemærkede, at det først var, da den tidligere ejer havde solgt huset, at klager var blevet opmærksom på at skulle betale for brug af noget gas, som klager ikke anede eksisterede, og at det ikke fremgik af lejekontrakten, at klager var ansvarlig for betaling af gas. Ved e-post af 6. april 2008 oplyste indklagede ikke at være færdig med at se på sagen. Først ved brev af 8. december 2008 fastholdt indklagede betalingskravet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 07. juli 2009

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0040

Sidst opdateret: 07. juli 2009

Stempel