Skip navigation

Erstatning ▪ Mangelfuld kontrol af, om skorstensaftræk til naturgasfyr var korrekt monteret.

Afgørelse

27. februar 2006

Sagen drejer sig om mangelfuld kontrol i forbindelse med skorstensaftræk til et naturgasfyr.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, NN, medhold i det fremsatte erstatningskrav over for indklagede, HNG I/S.

Sagsresumé 

Sidst i december 1994 fik forbrugeren installeret et naturgasfyr af et VVS-firma, der var godkendt af selskabet. Dette firma gik efterfølgende i betalingsstandsning og er ophørt. Den 22. december 1994 foretog selskabet det lovpligtige syn af naturgasinstallationen i henhold til de gældende regler.

Først ved et montørbesøg i oktober 2002 oplyste VVS-montøren, at årsagen til den dårlige forbrænding skyldtes, at når der var ild i pejsen, blev noget af denne røg suget ned i naturgasfyret.

I juni 2003 blev der foretaget et hovedeftersyn. Her fik forbrugeren oplyst, at den oprindelige montør fra starten havde ført både ind- og udsugning helt til tops i skorstenen. Rørene i skorstenen burde derfor skiftes. forbrugeren fik information om to muligheder til at afhjælpe problemet.

forbrugeren krævede i brev af 24. juni 2003, at selskabet skulle erstatte omkostningerne ved at bringe skorstensaftrækket i brugelig stand. I brev af 30. juni 2003 afviste selskabet at yde erstatning med den begrundelse, at det ved godkendelsen af installationen ikke havde været muligt at opdage fejlmonteringen af aftrækket, da det var ført op gennem skorstenen. Endvidere henviste selskabet til, at ansvaret efter lovgivningen var placeret hos den montør, der har udført installationen, også selv om selskabet
som gasleverandør har synet og godkendt installationen.

Forbrugeren foretog herefter sig ikke yderligere i relation til erstatningskravet. I de følgende år var der fortsat problemer med driften af naturgasfyret. Efter den seneste storm i januar 2005 ville naturgasfyret ikke køre. En tilkaldt montør forsøgte flere ting uden resultat. Efter yderligere rensning blev det konstateret, at aftræksrøret var gennemtæret, og at dette var sket som følge af fejlmonteringen. Problemet ville kun kunne løses effektivt ved montering af nyt aftræksrør.

I brev af 24. januar 2005 til selskabet krævede klageren på ny, at selskabet skulle betale omkostningerne ved montering af nyt aftræksrør. I brev af 24. januar 2005 afviste selskabet på ny kravet med den yderligere
tilføjelse, at aftrækssystemet oftest ikke er tilgængeligt for kontrol, hvorfor man ikke umiddelbart vil kunne opdage fejlmonteringer.

Hent afgørelsen her (pdf)
Hent skorstenstilsynet her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. februar 2006

Sagsnummer:: 1920-0201-0001

Sidst opdateret: 27. februar 2006

Stempel