Skip navigation

Kundeforhold ▪ Spørgsmål om der er etableret et kundeforhold

Afgørelse

01. juli 2005

Sagen omhandler spørgsmålet, om hvorvidt der er etableret et kundeforhold mellem selskabet og klageren, og dermed om selskabet kan rette krav mod klageren for gasforbruget på måleradressen.

Afgørelsens konklusion 

Nævnet bemærker indledningsvist, at klageren er et erhvervsdrivende anpartsselskab. Sagen angår således et erhvervsforhold. Efter § 1, stk. 5, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Som sagen foreligger oplyst finder nævnet, at aftaleforholdene i denne sag har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet tager derfor indklagedes påstand om sagens afvisning til følge.

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse. Ankenævnet afviser at behandle sagen.

Sagsresumé 

Den 15. januar 2000 udlejede AA & BB ejendommen til CC ApS. Den 1. juli 2001 afstod CC lejemålet til NN ApS, hvilket fremgår af et tillæg til lejekontrakten. Den 1. juli 2001 overtog DD en del af lejemålet fra NN ApS. Ved brev af 30. juni 2004 meddelte selskabet til BB (bilag 1), at selskabet ikke havde modtaget betaling for gasleverancer til måleradressen.
Selskabet anmodede BB om at være behjælpelig med oplysninger for forbrugsperioden 5. februar 2001 til den 30. juni 2004.

Ved brev af 12. august 2004 fastholdt klageren overfor selskabet, at NN ApS hverken havde bestilt eller forbrugt gas på den nævnte adresse på noget tidspunkt. Den 1. september 2004 fremsendte selskabet en regning til NN ApS og DD ApS på i alt 79.635 kr. for perioden 01.07.2001 – 31.12.2004. Ved email af 24. september 2004 gjorde NN ApS indsigelse mod denne regning, og fastholdt, at NN ApS hverken havde bestilt eller forbrugt gas på den nævnte adresse på noget tidspunkt, idet NN ApS altid har været bosiddende i Bella center International House, 2300 København S.
Den 1. oktober 2004 fremsendte selskabet endnu en regning på i alt kr.131.074,99 for perioden 01.07.2004 – 15.09.2004 til NN ApS og DD ApS. Ved brev af 24. november 2004 gjorde advokatfirmaet CarstenLund, på vegne af DD ApS, indsigelse mod denne regning, og anmodede selskabet om at kontakte udlejer for betaling af kravet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 01. juli 2005

Sagsnummer:: 3/1921-0101-002

Sidst opdateret: 01. juli 2005

Stempel