Skip navigation

Målerklage ▪ Indsigelse vedrørende det målte forbrug ▪ Målerrapport ▪ Andre omstændigheder kunne begrunde periodisk fejl på måleren

Afgørelse

25. maj 2012

Trods fejlfri målerundersøgelse, indikerede de historiske målerdata en væsentlig afvigelse i klagers normalforbrug, så det var usandsynligt, at klager skulle have forbrugt 27.928 KWh i perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010. Nævnet fandt derfor, at det omtvistede forbrug måtte skyldes en ikke konstaterbar periodisk fejlregistrering på den nedtagne måler.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Klager, BB og ELM, fritages for til de indklagede, SEAS-NVE Net A/S & SEAS-NVE-Strømmen A/S, at betale 49.103,82 kr. for et elforbrug på 28.326 KWh for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010.

Indklagede skal i stedet beregne klagernes elforbrug for perioden 1. august 2009 til 14. juni 2010 som det gennemsnitlige forbrug i de forudgående 5 år før forbrugsåret 2009/10.

SAGSRESUMÉ

Nærværende sag drejers sig om hvorvidt indklagede skal tilbagebetale kr. 44.758, som angives at skyldes elforbrug samt distribution og afgifter.

Klagernes elforbrug var i perioden fra 2005 til 2009 relativt stabilt med et forbrug på 1.524 – 2.890 kilowatttimer (kWh) om året.

Den 14. juni 2010 blev klagers måler udskiftet med en fjernaflæst måler.

Klager modtog efterfølgende en årsopgørelse på kr. 49.103,82 for 28.326 kWh, hvilket svarende til en stigning på 1.759 % i forhold til det foregående forbrugsår.

Klager gjorde indsigelse, hvilket blev afvist af indklagede med henvisning til, at en teknisk undersøgelse af den nedtagne måler ikke havde afsløret fejl på måleren.

Klager indgik betalingsaftale med indklagede, og sagen blev efterfølgende indbragt for ankenævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 25. maj 2012

Sagsnummer:: 4/81920-0101-0827

Sidst opdateret: 25. maj 2012

Stempel