Skip navigation

Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris

Afgørelse

08. oktober 2010

Kompetence – Erhvervskontrakt med afregning til SPOT pris ▪ Efterregulering af enhedsprisen - Fejl i prissætningen af det variable el-produkt.

AFGØRELSE

Klager fritages for til indklagede, NOE Energi A/S, at betale 361,6928 kr. Indklagede skal kreditere dette beløb i den opgjorte saldo på 6.402,84 kr., således at klager ved betaling af det reducerede krav er endeligt frigjort over for indklagede.

 

SAGSRESUMÉ

Klager har oplyst at være selvstændig, men at hun ikke udøver erhvervsvirksomhed
på bopælsadressen. Ifølge CVR er der registreret følgende: UDELADT.

Klager er kunde hos SEAS-NVE Net A/S for så vidt angår nettransmissionen, men indgik aftale med indklagede om levering af el på det frie elmarked. Klager blev ifølge indklagede erhvervskunde hos indklagede den 1. januar 2008, da klager indgik en ”erhvervsaftale” med indklagede omkring elproduktet ”NOE Spot”, der er en månedlig spotpris. Det fremgår dog ikke af aftalen, at det er en erhvervsaftale.
Afregningen og betalingen med klager forløb uden problemer indtil marts måned 2010.

I forbindelse med en afregning opdagede indklagede, at satskoden på en af indklagedes produkter ikke var blevet indtastet korrekt for perioden fra 1. maj til 30. november 2009. Der var kun indtastet en rå elpris uden tillæg til dækning af indklagedes omkostninger i forbindelse med klagers elkøb.

Indklagede gjorde klager opmærksom på dette i et brev af 23. marts 2010. Samtidig var der udarbejdet en ny opgørelse, hvor enhedsprisen var faktureret 0,0227 kr. højere, end klager oprindeligt var opkrævet. Klager blev således opkrævet en samlet betaling på 6.402,84 kr.Klager skrev til indklagede i maj måned 2010, hvor klager fremsatte indsigelse mod indklagedes ekstraregning. Samtidig opsagde hun sin aftale.
På baggrund heraf udarbejdede indklagede en slutopgørelse (faktura 161141 af 31.05.2010. Denne slutopgørelse betød, at klager skulle have 1.593,64 kr. tilbage, som indklagede modregnede i den tidligere
opgørelse, således at indklagede krævede betaling af 2.041,64 kr. ifølge en kontoopgørelse af 25.06.2010.

Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 08. oktober 2010

Sagsnummer:: 1920-0101-0732

Sidst opdateret: 08. oktober 2010

Stempel