Skip navigation

Elforbrug efter bodeling

Afgørelse

08. oktober 2010

Regningsklage ▪ Elforbrug i perioden efter at ejendommen var nedbrændt og efter bodeling - Krav rettet mod den part, der ikke har beboet installationsadressen efter ildebranden og genopgørelsen.

AFGØRELSE

Klager fritages for at betale noget beløb til indklagede, FORSYNING A/S & TREFOR EL-Net A/S, for elforbrug i den genopførte ejendom på installationsadressen.

TRE-FOR skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 7.000 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Økonomistyrelsen under Finansministeriet på vegne af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ankenævnets opkrævning af beløbet.

 

SAGSRESUMÉ

Klagen er den 25. februar 2010 oversendt fra Retten i Horsens til Ankenævnet for Energiområdet. Klagen omhandler energiforbruget på denne adresse efter branden og genopførelsen af huset. Klager og klagers nu fraskilte ægtefælle tilflyttede installationsadressen i Fredericia den 22. november 2002.

Installationsadressen nedbrændte i påsken 2004, hvorefter både klager og eksmand flyttede ind i en skurvogn på adressen Egeskovvej umiddelbart ved siden af svigerforældrenes hus. I december 2004 besluttede parret at gå fra hinanden, og klager fraflyttede til en adresse i Korskærparken. Eksmanden flyttede senere tilbage til installationsadressen, da han havde fået genopført et hus på grunden.
I forbindelse med bodelingen fik eksmanden endeligt skøde på ejendommen med virkning fra 1. august 2004. Der blev opsat ny elmåler på installationsadressen den 13. september 2005. Indklagede udsendte ikke et velkomstbrev i den forbindelse, da der ikke var tale om et nyt kundeforhold på adressen.

Den 5. oktober 2005 faldt den endelig bodeling på plads mellem parret. Den 1. oktober 2006 fremsendte indklagede en faktura på 16.596,62 kr. vedrørende et elforbrug på 10.949 kWh på installationsadressen for perioden fra 1. januar 2006 til 31. august 2006. Det var i denne periode, at eksmanden havde opført et nyt hus på installationsadressen. Den 23. november 2006 modtog indklagede telefonisk meddelelse om klagers
fraflytning. Den 28. november 2006 sendte indklagede en ny faktura for el og vand, hvor det samlede betalingskrav nu var opgjort til 20.994,00 kr. For el vedrørte opgørelsen udover den tidligere periode nu også perioden fra 1. september 2006 til 15. november 2006 for et målt forbrug på 3.199 kWh.

Da betaling udeblev fremsendte indklagede den 27. december 2006 og 7. marts 2007 rykkerskrivelser. Både klagers og eksmandens navn var angivet som debitorer, men rykkerne blev sendt til eksmanden adresse.
Den 11. marts 2008 modtog indklagede indsigelse mod kravet fra klager. Indklagede fastholdt kravet, da indklagede ikke havde modtaget meddelelse om fraflytning.

Klager og eksmanden bestred kravet, hvorfor indklagede den 24. september 2009 udtog stævning mod klager og eksmanden ved retten i Horsens. Efter parternes indsigelse og afholdelse af retsmøde besluttede retten at ophæve retssagen og oversende sagen til ankenævnet.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 08. oktober 2010

Sagsnummer:: 1920-0101-0705

Sidst opdateret: 08. oktober 2010

Stempel