Skip navigation

Depositumsstillelse på grund af ubetalt slutopgørelse

Afgørelse

25. juni 2010

Aftaler - Depositum ▪ Depositumsstillelse på grund af ubetalt slutopgørelse på klagers tidligere installationsadresse.

AFGØRELSE

Indklagede, SEAS-NVE Net A/S, skal yderligere omberegne depositum svarende til 3 måneder. Det for meget opkrævede i depositum, skal tilbagebetales til klager, inden 30 dage fra nedenstående dato. Ved betaling efter denne dato påløber der sædvanlig morarente på 7 % over Nationalbankens udlånsrente til betaling sker.

SEAS-NVE Net A/S skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 7.000 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Økonomistyrelsen under Finansministeriet på vegne af Konkurrencestyrelsen udsender ankenævnets opkrævning af beløbet. 

 

SAGSRESUMÉ

Sagen angår indklagedes krav af 9. december 2009 om sikkerhed for betaling af fremtidige el-regninger på 4.000 kr. Kravet om depositum er rejst på grund af ubetalt slutopgørelse fra klagers tidligere installationsadresse, 4930 Maribo.

Klager har pr. 31. august 2009 skiftet elleverandør. Klager rettede ved e-post af 15. december 2009 henvendelse til indklagede med forslag om, at klager i sikkerhedsstillelse kunne betale, hvad der svarer
til et årsabonnement (600 kr. inkl. moms). Indklagede fastholdt ved e-post af 16. december 2009 det rejste krav. I perioden frem til 18. januar 2010 foregik en skriftlig korrespondance mellem parterne. Klager forsøgte at få nedsat depositum til 2.000 kr. og at få udsat fristen for betaling.

Klager fik ændret opkrævningerne til 12 gange om året, og spurgte til, om dette kunne nedsætte depositummets størrelse. Indklagede havde tidligere accepteret at udsætte betalingen fra den 22. december 2009 til den 15. januar 2010, og afviste at give yderligere frist ligesom indklagede fastholdt betaling af de 4.000 kr. Klager indbragte sagen for ankenævnet ved e-post af 13. januar 2010. Den 19. januar 2010 betalte klager depositum, og ved e-post af 2. marts 2010 fremsendte klager en revideret klageformular til ankenævnet.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 25. juni 2010

Sagsnummer:: 1920-0101-0687

Sidst opdateret: 25. juni 2010

Stempel