Skip navigation

Begrebet ”forbruger” i relation til en andelsboligforening ▪ Erstatning i og uden for kontrakt ▪ Krav om erstatning for ødelagt antenneforstærker i forbindelse med strømafbrydelse - Stærk-strømslovens ansvarsregel.

Afgørelse

30. juni 2009

Klagen omhandler fortolkningen af forbrugerbegrebet i forhold til en andelsboligforening, samt erstatning i og uden for kontrakt.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav overfor selskabet, DONG Energy City Forsyning A/S & DONG Energy City Elnet A/S, om at få erstatning for ødelagt antenneforstærker, da nævnet finder erstatningsspørgsmålet for uegnet til behandling.

 

SAGSRESUMÉ

Forbrugeren, der er en privat andelsboligforening uden registrering i CVR, er kunde i følgende selskaber: Dong Energy City Forsyning A/S (CVR 2550 2108) & Dong Energy City Elnet A/S (CVR 1005 1460).

 

Forbrugeren fik installeret en antenneforstærker i 2005, og denne var anbragt i andelsboligforeningens kælder. Den 22. april 2008 afbrød indklagede efter forudgående varsel - ved opslag - strømforsyningen til ejendommen, da en 300A sikring i området skulle udskiftes.

 

Efter strømafbrydelsen konstaterede en reparatør, at ejendommens antenneforstærker var brændt af. Fra ejendommens signalleverandør foreligger en opgørelse af, det kostede 9.500 kr. ekskl. moms at udskifte antenneforstærkeren (bilag 1).

Forbrugeren bemærkede i e-mail af 20. maj 2008, at selskabet var erstatningsansvarlig, idet antenneforstærkeren ikke var brændt af uden strømafbrydelsen. Selskabet oplyste i e-mail af 4. juni 2008, at afbrydelsen og tilslutningen af strømmen forløb som planlagt, og at der ikke var rapporteret fejl.

 

Herefter har der været udvekslet yderligere e-mails mellem forbrugeren og selskabet. I e-mail af 18. juni 2008 konkluderede selskabet, at hvis der havde været opstået uregelmæssigheder i forbindelse med strømafbrydelsen, som havde resulteret i elmæssige fejl, ville der være sket skader på de øvrige tilsluttede elinstallationer og ikke kun på antenneforstærkeren.

 

Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet.

 

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 30. juni 2009

Sagsnummer:: 1920-0101-0524

Sidst opdateret: 30. juni 2009