Skip navigation

Generelt om målerklager - faktisk forbrug påstås at være mindre end det målte forbrug

Afgørelse

04. maj 2005

Målt forbrug svarer ikke til det faktiske forbrug. Krav til dokumentation. Ikke medhold

Hvis elregningen pludselig stiger, og der ikke kan påvises fejl ved måleren, er forbrugerne dårligt stillet.

Generelt gælder det, at forbrugerne skal betale for den strøm, der i følge måleren er løbet gennem forbrugernes ledningsnet. Dette princip er fastslået ved landsretsretspraksis.

Det betyder, at når der ikke kan konstateres fejl på måleren, så må den forbruger, der vil klage over, at det målte forbrug er for højt i forhold til det faktiske forbrug, bevise eller på anden måde sandsynliggøre dette.

Ankenævnet har i flere sager ikke kunnet give forbrugerne medhold i denne type sager. Nedenfor er omtalt 2 af disse sager.

Eksempel på forbrugssag

Sag om forbrug, måler ikke undersøgt - Ikke medhold (pdf)
Klage over, at det målte forbrug var højere end det faktiske forbug. Der var ikke grundlag for at undersøge elmåleren. Forbrugeren fik ikke medhold i klagen

 

Pludselig stigning i forbruget

Princippet gælder som udgangspunkt også i det tilfælde, hvor forbruget pludselig stiger voldsomt, og hvor det ikke kan forklares.

Ankenævnet har endnu ikke haft forelagt en sådan sag og taget stilling til, i hvilket omfang tvivlen bør komme forbrugeren til gode.

Når ankenævnet har dannet en praksis herom, vil denne praksis blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Dato for afgørelse:: 04. maj 2005

Sagsnummer:: 3/1920-0101-0037

Sidst opdateret: 04. maj 2005

Stempel