Skip navigation

Udskiftning af elmåler og adgang til forbrugsadressen

Afgørelse

06. oktober 2020

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for et pålagt gebyr på 988 kr. for opstart af en fogedforretning, idet netselskabet ikke kunne få en aftale med forbrugeren om adgang til forbrugerens adresse med henblik på at udskifte en elmåler.

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren medhold i kravet om fritagelse for betaling af et fogedgebyr på 988 kr.

Nævnet konstaterede, at der var hjemmel i netselskabets tilslutningsbestemmelser til at opkræve fogedgebyret, og nævnet fandt, at forbrugerens forhold var årsag til, at netselskabet så sig nødsaget til at opstarte en fogedsag.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om, at forbrugeren blev pålagt et gebyr på 988 kr. for opstart af en fogedforretning, fordi netselskabet ikke kunne få en aftale med forbrugeren om adgang til forbrugerens adresse med henblik på at udskifte en elmåler, og netselskabet igangsatte derfor en proces for at få fogedens hjælp hertil.

Netselskabet havde siden april 2018 forgæves forsøgt at udskifte måleren på forbrugerens adresse til en fjernaflæst måler. Netselskabets teknikere kørte i 2 timers intervaller i tidsrummet 7.00-15-00 mandag-torsdag og i tidsrummet 7.00-14.00 fredag, og netselskabet havde flere gange tilbudt forbrugeren en aftale inden for en af disse intervaller, dog uden parterne kunne finde et tidspunkt for opsætningen af den fjernaflæste måler.

Ved brev af 28. januar 2019 til forbrugeren oplyste netselskabet, at det ville rekvirere fogedens hjælp til at få adgang til adressen for at foretage opsætning af den fjernaflæste måler, og at omkostningerne hertil påhvilede forbrugeren. Forbrugeren blev herefter opkrævet et fogedgebyr på 988 kr. for opstart af fogedsagen.

Parterne indgik efterfølgende aftale om opsætning af fjernaflæst måler på forbrugerens adresse, og netselskabet stoppede fogedsagen.

Forbrugeren ønskede dog ikke at betale fogedgebyret på 988 kr., og forbrugeren klagede først til netselskabet/selskabet og derefter til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 19/16449.